6 KWIETNIA 2014 – KATYŃ 1940

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. Józefa Czumy „Skrytego” w Celestynowie zaprasza na uroczystość związaną z 74 rocznicą agresji ZSRR na Polskę, która odbędzie się 6 KWIETNIA 2014r. o godz.12.30 w Otwocku

KATYŃ 1940

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. Józefa Czumy „Skrytego” w Celestynowie zaprasza na uroczystość związaną z 74 rocznicą agresji ZSRR na Polskę, która odbędzie się 22 września 2013r. o godz.12.30 w Otwocku

  • ZAPROSZENIE- KATYŃ 1940

Patronat nad pomnikiem – „Katyń 1940”

W roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum im. Por. J. Czumy w Celestynowie będzie sprawowało patronat nad pomnikiem ” Katyń 1940 ” .10 listopada 2010 roku pani dyrektor Dorota Stańczak odebrała akt patronacki opieki nad pomnikiem. Zadaniem szkoły patronackiej – jej uczniów i nauczycieli, jest troska o otoczenie pomnika, organizowanie uroczystości rocznicowych we wrześniu i w kwietniu oraz prowadzenie działań edukacyjnych w związku z tematem ” Golgota Wschodu ” .

Pomnik ” Katyń 1940 ” – ku czci mieszkańców powiatu otwockiego zamordowanych w Katyniu podczas II wojny światowej odsłonięto w Otwocku 7 września 2010. ( przy kościele palotynów, ul. Żeromskiego). Pomnik powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia – Klub Twórczego Myślenia, Międzyszkolnego Powiatowego Komitetu Promocji Przedsięwzięć Edukacyjnych oraz Inicjatywie Obywatelskiej ” Prawda – Pamięć – Przebaczenie ” . Organizacje te prowadziły od 2002 roku szereg działań związanych z propagowaniem prawdy i informacji o ” Golgocie Wschodu ” . Zaproponowany w 2010 roku patronat szkół powiatu otwockiego nad pomnikiem ” Katyń 1940 ” jest ważną inicjatywą przekazującą dzieło pamięci o wydarzeniach II wojny światowej w ręce młodego pokolenia Polaków.

Gimnazjum im. por. J. Czumy w Celestynowie uczestniczyło w następujących działaniach:

– 2005 – wyjazd młodzieży powiatu otwockiego do Katynia – złożenie hołdu polskim oficerom pomordowanym w Katyniu – Gimnazjum reprezentowała delegacja uczniów

– 2005 – Sztandar szkoły udekorowany został ” Gwoździem katyńskim ”

– 2008 – przeprowadzenie kwesty i przekazanie zebranych środków na rzecz budowy pomnika

– 2008/2009 – udział uczniów w konkursie recytatorskim poezji katyńskiej ” A prawda nie dała się zgładzić ” . Uczennica Anna Zadrożna zdobyła w tym konkursie wyróżnienie.

– udział delegacji szkoły z pocztem sztandarowym w uroczystościach w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku. Więcej znajdziecie na stronie carpathia.com.pl