Bowiem przyszłość należy do nas

 

W poniedziałek, 19 października, odbył się kolejny finał akcji „Młodzi głosują”. W ramach tegorocznej edycji wybory zorganizowano w 1 433 szkołach, prawo oddania w nich głosu posiadało 384 022 uczniów i uczennic w wieku od 13 do 19 lat, skorzystało z niego 229 602 młodych osób (co oznacza, że frekwencja wyborcza wyniosła 59,8% i tradycyjnie już przewyższa frekwencję w wyborach powszechnych).

Wyniki młodzieżowych wyborów stanowią potwierdzenie trendów widocznych już w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku oraz wyborów prezydenckich, które organizowane były rok później. Tegoroczna edycja akcji potwierdza też widoczny i rosnący już od 2011 roku rozdźwięk pomiędzy wynikami wyborów młodzieżowych a wynikami wyborów powszechnych (różnice te wcześniej były znacznie mniejsze).

Po raz trzeci z rzędu młodzieżowe wybory wygrało ugrupowanie reprezentowane przez Janusza Korwin-Mikkego (tym razem w postaci partii KORWiN), zdobyło ono 23,5% głosów. Na drugim miejscu uplasowała się główna partia opozycyjna – Prawo i Sprawiedliwość, która zdobyła prawie 22% głosów. Nieznacznie słabszy wynik uzyskał Komitet Wyborczy Kukiz ’15 – 20,5% oddanych głosów ważnych. Dopiero czwarte miejsce w wyborczym wyścigu zajęła rządząca Platforma Obywatelska – zdobyła nieco ponad 14% i jest ostatnią siłą, która znalazłaby się w parlamencie, gdyby decydowali o tym uczniowie i uczennice. Pozostałe komitety nie przekroczyłyby bariery 5%.

Młodych ludzi nie zniechęca niepewność wiążąca się z proponowanymi przez polityków głębokimi zmianami, nie zraża ich również niskie prawdopodobieństwo realizacji wielu składanych obietnic w najbliższej przyszłości. Ma to zapewne związek z tym, że na tym etapie cyklu życiowego nie mają wiele do stracenia (tak jak to jest w przypadku usamodzielniających się młodych dorosłych). Głosują na ambitne rozwiązania, nie wybierają mniejszego zła, nie dali się też spolaryzować wokół alternatywy PiS-PO.

A w naszej szkole?

Komisja wyborcza pracowała od rana. Jej skład to: Rafał Żegliński, Karolina Bogucka, Klaudia Cyrta, Mateusz Ładno, Paweł Krzemiński, Stefan Maszlanka, Alexy Harasimiuk.

Wyniki naszych młodzieżowych wyborów:

 • Prawo i Sprawiedliwość – 43%
 • KORWIN – 22%
 • KUKIZ – 10 %
 • KW Wyborców Zbigniewa Stonogi – 6 %
 • PO – 4 %
 • Pozostałe komitety nie przekroczyły progu 5%.

Frekwencja w poszczególnych klasach:

 • 1A – 50%
 • 1B- 50%
 • 1C- 41%
 • 1D- 8%
 • 1E- 44%
 • 2A- 83%
 • 2B- 68%
 • 2C- 72%
 • 2D- 38%
 • 3A- 64%
 • 3B- 38%
 • 3C- 100%
 • 3D- 29%
 • 3E- 74%

Brawo dla klas 3 c, 2 a, 3 e! Jak widać mieliśmy wysoką frekwencję wyborczą, wyższą niż w wyborach właściwych.
Z naszą samorządnością nie jest źle!
Dziękujemy za udział w tej lekcji demokracji!

To już koniec?

7 lat temu podjęliśmy zobowiązanie niesienia pomocy Paulowi Kabare z Konga w Afryce. Miał wtedy 11 lat …

Możemy być dumni! Nasz adopcyjny syn ma dziś 18 lat, skończył szkołę i ma szanse na szczęśliwe dorosłe życie. 7 lat organizowaliśmy dyskoteki, piekliśmy ciasta, zbieraliśmy fundusze, aby stworzyć szanse na normalne życie dziecku, które straciło rodziców. Nie uratowaliśmy wszystkich, ale to jedno dziecko. Spróbowaliśmy i udało się!

17 euro, tyle wynosi koszt utrzymania 1 dziecka przez adopcyjnych rodziców, kwota ta obejmuje utrzymanie, edukację i opiekę medyczną. Dziękujemy WAM za każdy grosz! Na naszym koncie w SKO mamy jeszcze trochę złotówek. I nasuwa się pytanie – czy ratujemy kolejne dziecko????

Czekam na odpowiedź społeczności szkolnej.

Opiekun SKE – Agata M. Jastrzębska

Nie bądź durny, idź do urny – czyli prawybory prezydenckie w naszej szkole

 

W gimnazjum im. Por. Józefa Czumy „Skrytego” w Celestynowie w dniu 27 kwietnia 2015 r. zostały zorganizowane „Młodzieżowe prawybory prezydenckie” w ramach ogólnopolskiej akcji „Młodzi głosują”. Od wielu lat SKE EUROCELESS współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie organizując m. in akcje profrekwencyjne i prawybory.

Na początku została przeprowadzona akcja profrekwencyjna, której celem było podniesienie świadomości społecznej dotyczącej aktywności wyborczej. Następnie zorganizowano szkolne symulacje wyborów prezydenckich. Uprawnionych do głosowania w naszej szkole jest 325 uczniów. Jednak głosów zostało oddanych tylko 143. Frekwencja szkoły w wyborach wyniosła 44%.

Głosami uczniów zwyciężył Duda Andrzej Sebastian – 42 głosy. Na drugim miejscu znalazł się Komorowski Bronisław Maria z 33 głosami. Na miejscu trzecim Korwin – Mikke Janusz Ryszard z 27 głosami, który z przewagą 2 głosów pokonał Ogórek Magdalenę Agnieszkę. Największą aktywnością w prawyborach wykazały się klasy IIIc, IIc, IIe i Ia.

Akcja miała charakter wyłącznie edukacyjny i nie wspierała żadnego z kandydatów ani komitetów wyborczych.

Katarzyna Gajownik

IIIa, SKE

SKE – Szkolny Klub Europejski

Działa od 2001/02 – początkowo jako kółko europejskie, od 2 semestru 2006/07 pod nazwą ” EUROCELESS ” pod opieką początkowo p. Marzeny Kuczyńskiej, potem p. Agaty Jastrzębskiej.

Celem istnienia koła jest propagowanie idei integracji europejskiej i wiedzy na temat Unii. Uczniowie brali udział w opracowaniu statutu SKE. Koło zgłoszone zostało do Fundacji Schumana, członkowie brali udział w spotkaniach SKE w Otwocku i międzyszkolnym Forum Europejskim w Warszawie. Nawiązana została współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie zbierania informacji na temat Unii Europejskiej. Zadaniem koła jest także prowadzenie spotkań i imprez związanych z UE.

Zorganizowano m.in. prawybory prezydenckie i parlamentarne – ” Młodzi głosują ” , oraz akcję na rzecz wzrostu frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych. Przedstawiono prezentację o wyjeździe do Szwajcarii, oraz Ambasador Konstytucji Europejskiej.

Członkowie SKE i uczniowie szkoły biorą udział w konkursach o tematyce europejskiej: ” Jak ja młody Polak i Europejczyk chciałbym być postrzegany w świecie? ” , ” Moja szkoła w UE ” , Konkurs na plakat o kraju UE, Konkurs, ” Co wiesz o instytucjach europejskich? ” , Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej z CEO.

Młodzież uczestniczy corocznie w Paradzie Schumana. Uczniowie propagują wiedzę o UE poprzez ulotki, cykl gazetek prezentujących instytucje europejskie, założyli stronę internetową. Nawiązano współpracę z Ruchem Solidarności z ubogimi trzeciego świata MAITRI w celu wsparcia finansowego dzieci z Afryki.

Agata Jastrzębska