W Gimnazjum funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia.

W listopadzie 2007 wprowadzony został do statutu szkoły paragraf 76 regulujący zasady powoływani i działania Rzecznika Praw Ucznia. Do jego zadań należy m. in. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów Statutu Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków ucznia, przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia, występowanie z interwencją lub mediacją w przypadkach naruszenia praw ucznia oraz reprezentowanie spraw ucznia wobec organów szkoły.