SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015

GOSPODARZ: Aleksandra Sokół IIIB

ZASTĘPCA: Katarzyna Kosiarka IIIA

SEKRETARZ: Weronika Cacko IIIA, Michał Bober IIIB

CZŁONKOWIE: Magdalena Żebrowska IIA

OPIEKUN SAMORZĄDU: pan Krzysztof Rzążewski

OPIEKUN GAZETKI „SKRYTEK”: pani Ewa Olszewska

OPIEKUN RADIOWĘZŁA „REMONT”: pani Teresa Matosek

RZECZNIK PRAW UCZNIA: pani Sylwia Kościkiewicz-Gryc

Członkowie samorządu są odpowiedzialni za wydarzenia związane z życiem szkoły. Starają się aby przebywanie w szkole było przyjemne i ciekawe dla wszystkich uczniów naszego gimnazjum.

Działania zaplanowane na rok szkolny 2014/2015

WRZESIEŃ
– Organizacja Wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
– Opracowanie planu pracy samorządu.
– Wybór Rzęcznika Praw Ucznia
– Zapoznanie samorządów klasowych z regulaminami oraz harmonogramem konkursów organizowanych przez SU
– Organizacja Dnia Chłopaka

PAŹDZIERNIK
– organizacja dyskoteki integracyjnej (2.X)
– Organizacja DNIA EDUKACJI NARODOWEJ ( „Gala Oscarowa”, Otrzęsiny klas I)
– Organizacja konkursu „Kolorowy Tydzień” (20-24.10.2014r.)
– współorganizacja dyskoteki (współpraca z SKO)

LISTOPAD
-organizacja konkursu na najładniejszą gazetkę ścienną z okazji rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości
– promowanie Harcerstwa – organizacja mundurowych czwartków.
– współorganizacja dyskoteki (współpraca z SKE)

GRUDZIEŃ
– uczczenie urodzin J. Piłsudskiego (5.XII)
– organizacja szkolnych Mikołajek
– organizacja konkursu na najładniejszy, Bożonarodzeniowy wystrój sali

STYCZEŃ
– włączenie się samorządu w organizację WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
– organizacja dyskoteki charytatywnej
– podsumowanie I półrocza

LUTY
– wstępne podsumowanie konkursu o puchar dyrektora
– organizacja szkolnych Walentynek
– organizacja dyskoteki Walentynkowej (12.II.2015r.)

MARZEC
– organizacja Dnia Kobiet
– organizacja Święta Wiosny
– organizacja konkursu „Tydzień we wzorki”

KWIECIEŃ
– organizacja konkursu na Wielkanocny wystrój Sali

MAJ
– organizacja konkursu „Dzień Koszuli i Krawata (chłopcy) oraz Dzień Spódnicy (dziewczęta)
– organizacja dyskoteki tematycznej (Temat do uzgodnienia)

CZERWIEC
– wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego na przyszły rok
– podsumowanie Konkursu o Puchar Dyrektora
– udział w pożegnaniu absolwentów
– organizacja kiermaszu używanych podręczników

PRACE CIĄGŁE (całoroczne)
– Organizowanie dyskotek szkolnych według potrzeb.(p. Krzysztof Rzążewski, Aleksandra Sokół)
– Wydawanie szkolnej gazetki: „SKRYTEK” – raz na 2 miesiące. (p. Ewa Olszewska, Magdalena Żebrowska)
– Aktualizacja informacji o działalności SU na stronie internetowej szkoły (Weronika Cacko, Michał Bober)
– Codzienne audycje w radiowęźle (p. Teresa Matosek)
– Zagospodarowanie gazetki ściennej. (Weronika Cacko)
– Systematyczna współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne. (p. Krzysztof Rzążewski, Aleksandra Sokół)
– Kontrola obowiązkowości uczniów (zmienione obuwie, identyfikatory) (p. Krzysztof Rzążewski, Michał Bober)
– Losowanie „Szczęśliwego numerka” (Katarzyna Kosiarka, Weronika Cacko)
– Współpraca z kołami i organizacjami działającymi w szkole (Magdalena Żebrowska)
– Współpraca z pracownikami Zespołu Szkół w celu realizacji określonych zadań (opiekun SU, przewodnicząca Rady Uczniowskiej SU)
– Spotkania ze Zgromadzeniem Samorządów Klasowych (wg. potrzeb) (opiekun SU, przewodnicząca Rady Uczniowskiej SU)
– Koordynacja zbiórki baterii (Krzysztof Rzążewski, Marta Bartosiewicz, Dagmara Szczęsna)
– Koordynacja zbiórki tonerów (Krzysztof Rzążewski, Marta Bartosiewicz, Dagmara Szczęsna)
– Koordynacja zbiórki płyt CD (Krzysztof Rzążewski, Marta Bartosiewicz, Dagmara Szczęsna)
– Koordynacja zbiórki korków (Danuta Potiopa)
– Śledzenie i organizowanie konkursów w naszej szkole – Krzysztof Rzążewski

Rok szkolny 2012/2013

Przewodniczący:Olga Konieczna IIIE

Zastępca:Aleksander Kotowski IIIF

Sekretarz:Zuzanna Gałecka IIIA

Pozostali członkowie:Kamil Abramowicz IIIB, Maria Sewerynowicz IIIa, Wojciech Kozłowski (ID), Zuzanna Zagubień (IB)

opiekun samorządu – pan Krzysztof Rzążewski

opiekun szkolnego radiowęzła „Remont” – pani Teresa Matosek

opiekun szkolnej gazetki „Skrytek” – pani Ewa Olszewska

Rzecznik Praw Ucznia – pani Teresa Matosek

Podstawowa działalność:

  • Organizowanie dyskotek szkolnych według potrzeb.
  • Wydawanie szkolnej gazetki: „Skrytek” – raz na 2 miesiące.
  • Aktualizacja informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły
  • Codzienne audycje w radiowęźle
  • Zagospodarowanie gazetki ściennej.
  • Systematyczna współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne.
  • Kontrola obowiązkowości uczniów (zmienione obuwie, identyfikatory)
  • Losowanie „Szczęśliwego numerka”
  • Współpraca z kołami i organizacjami działającymi w szkole
  • Współpraca z pracownikami Zespołu Szkół w celu realizacji określonych zadań
  • Spotkania ze Zgromadzeniem Samorządów Klasowych (wg. potrzeb)
  • Koordynacja zbiórki baterii, tonerów oraz płyt CD.
  • Śledzenie i organizowanie konkursów w naszej szkole
  • Kontynuacja sprawdzonych działań z lat poprzednich, w tym m.in.

Przygotowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej, ślubowania klas pierwszych, otrzęsiny klas pierwszych (Impreza organizowana wspólnie z Fundacją „Nauka – Sport – Rekreacja”) Współpraca z organizacjami i fundacjami, „Kolorowy tydzień”, losowanie „Szczęśliwego numerka”, kontrola obowiązkowości uczniów, Mikołajki, zebranie darów dla Domu Dziecka, Dzień koszuli i krawata oraz Dzień spódnicy, konkurs na gazetkę ścienną z okazji Święta Niepodległości oraz Świąt, Andrzejki w szkole, Góra Grosza, Wybór Rzecznika Praw Ucznia, działalność radiowęzła szkolnego „Remont”.

2011_2012

przewodnicząca – Łukasz Sokół IIId
zastępca – Joanna Wiącek IIIb
sekretarz – Angelika Zadrożna IIIb

pozostali członkowie – Aleksandra Młodziankowska IIId, Maria Sewerynowicz IIa

Sekcje:
sekcja sportowa – Łukasz Sokół IIId
sekcja radiowa – Joanna Wiacek IIIb, Angelika Zadrożna IIIb
sekcja kulturalna i uroczystości szkolnych – Joanna Wiacek IIIb, Angelika Zadrożna IIIb
sekcja porządkowa – Łukasz Sokół IIId
sekcja wydawnicza – Aleksandra Młodziankowska IIId, Maria Sewerynowicz IIa sekcja konkursowa – Łukasz Sokół IIId

 • opiekun Samorządu – pani Marzena Łącka
 • opiekun szkolnego radiowęzła „Remont” – pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnej gazetki „Skrytek” – pani Ewa Olszewska
 • Rzecznik Praw Ucznia – pani Teresa Matosek

działalność:

Przygotowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej, ślubowania klas pierwszych, otrzęsiny klas pierwszych (Impreza organizowana wspólnie z Fundacją „Nauka – Sport – Rekreacja”) Współpraca z organizacjami i fundacjami, zagospodarowanie gazetki ściennej, wydawanie Szkolnej gazetki „Skrytek”, organizacja dyskotek szkolnych, „Kolorowy tydzień”, losowanie „Szczęśliwego numerka”, kontrola obowiązkowości uczniów, Mikołajki, zebranie darów dla Domu Dziecka, Dzień koszuli i krawata oraz Dzień spódnicy, konkurs na gazetkę ścienną z okazji Święta Niepodległości oraz Świąt, Andrzejki w szkole, Góra Grosza, Wybór Rzecznika Praw Ucznia, działalność radiowęzła szkolnego „Remont”.

2010_2011

przewodnicząca – Agnieszka Jastrzębska (IIIA)
zastępca – Adrian Stefanowski (IIIB)
sekretarz – Karolina Przybysz (IIID)

pozostali członkowie – Antek Krzemiński (IIID) i Artur Strzeżysz (IIID), Aleksander Kotowski (IF), Maria Sewerynowicz (IA)

 • opiekun Samorządu – pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnego radiowęzła „Remont” – pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnej gazetki „Skrytek” – pani Ewa Olszewska
 • Rzecznik Praw Ucznia – pani Teresa Matosek

działalność:

Przygotowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej, ślubowania klas pierwszych, otrzęsiny klas pierwszych (Impreza organizowana wspólnie z Fundacją „Nauka – Sport – Rekreacja”) Współpraca z organizacjami i fundacjami, zagospodarowanie gazetki ściennej, wydawanie Szkolnej gazetki „Skrytek”, organizacja dyskotek szkolnych, „Kolorowy tydzień”, losowanie „Szczęśliwego numerka”, kontrola obowiązkowości uczniów, Mikołajki, zebranie darów dla Domu Dziecka, Dzień koszuli i krawata oraz Dzień spódnicy, konkurs na gazetkę ścienną z okazji Święta Niepodległości oraz Świąt, Andrzejki w szkole, Góra Grosza, Wybór Rzecznika Praw Ucznia, działalność radiowęzła szkolnego „Remont”.

2009_2010

przewodnicząca – Edyta Mazek IIIb
zastępca – Mateusz Zawada IIId
sekretarz – Katarzyna Sotyn IIId

pozostali członkowie – Karolina Adamczyk IIIc, Patryk Ocypa IIId,
Joanna Wiącek Ib, Radosław Cebula Ib

Sekcje:
sekcja sportowa – Patryk Ocypa
sekcja wydawniczo-radiowa -Paulina Bąk
sekcja kulturalna i uroczystości szkolnych – Edyta Mazek i Mateusz Zawada
sekcja porządkowa – Edyta Mazek
sekcja konkursowa – Katarzyna Sotyn i Karolina Adamczyk

 • opiekun Samorządu – pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnego radiowęzła „Remont” – pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnej gazetki „Skrytek” – pani Ewa Olszewska
 • Rzecznik Praw Ucznia – pani Teresa Matosek

działalność:

Opracowanie poprawek do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego m. in. dotyczących wyborów uzupełniających spośród uczniów klas pierwszych, Obchody Dnia Edukacji Narodowej – ślubowanie klas pierwszych, nauczycielska Gala Oscarowa, otrzęsiny klas pierwszych (Impreza organizowana wspólnie z Fundacją ” Nauka – Sport – Rekreacja ” )

współpraca z organizacjami i fundacjami, zagospodarowanie gazetki ściennej, wydawanie Szkolnej gazetki „Skrytek”, obchody Dnia Edukacji Narodowej, organizacja dyskoteki szkolnej, ” Kolorowy tydzień ” , losowanie ” Szczęśliwego numerka ” , kontrola obowiązkowości uczniów, Mikołajki, Dzień koszuli i krawata oraz Dzień spódnicy, konkurs na gazetkę ścienną z okazji Święta Niepodległości, Halloween, Andrzejki w szkole, Góra Grosza, Wybór Rzecznika Praw Ucznia,

Nie można pominąć działań naszego szkolnego radia „Remont” na którego dobry wizerunek pracowali w tym roku Michalina Szostak i Aneta Walaszek z IIIA, Iza Lemieszka i Magda Bajrowska z IIIA, Ola Grzywaczewska i Julia Jarzyna z IIB, Iza Konieczna i Patrycja Kołyska z IIIE, Małgorzata Baran z IIIC.

2008_2009

Przewodniczący – Rafał Sural – IIID

Zastępca przewodniczącego – Wioleta Zelek – IIIA

Sekretarz – Marcin Olszewski – IIID

Pozostali członkowie – Paulina Bąk –IID, Marta Wnuk –IIIB

 • opiekun Samorządu – pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnego radiowęzła „Remont” – pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnej gazetki „Skrytek” – pani Ewa Olszewska
 • Rzecznik Praw Ucznia – pani Teresa Matosek

działalność:

Wybory do Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, współpraca z organizacjami i fundacjami, zagospodarowanie gazetki ściennej, wydawanie Szkolnej gazetki „Skrytek”, obchody Dnia Edukacji Narodowej, organizacja dyskoteki szkolnej, „Kolorowy tydzień”, losowanie „Szczęśliwego numerka”, kontrola obowiązkowości uczniów, Mikołajki, Dzień koszuli i krawata oraz Dzień spódnicy, konkurs na gazetkę ścienną z okazji Święta Niepodległości, Halloween, Andrzejki w szkole, Góra Grosza, Wybór Rzecznika Praw Ucznia, współorganizacja pikniku jesiennego

2007_2008

Przewodnicząca – Magdalena Wasążnik III F

Zastępca – Mateusz Kępka III F

Sekretarz – Sebastian Sadoch III C

Pozostali członkowie – Krzysztof Zieliński –III D, Rafał Sural –II D

Mateusz Bąk – klasa IVT (reprezentant szkoły średniej)

Opiekun – pan Krzysztof Rzążewski

Sekcje

– sekcja dekoracyjno informacyjna – Magda Wasążnik

– sekcja wydawnicza i informatyczna – Sebastian Sadoch

– sekcja kulturalna i uroczystości szkolnych – Mateusz Kępka

– sekcja porządkowa – Rafał Sural

– sekcja konkursowa i rewizyjna – Krzysztof Zieliński

– sekcja współpracy ze środowiskiem lokalnym – Mateusz Bąk

działalność:

– organizacja ślubowania klas pierwszych, pomoc przy organizacji Rodzinnego Pikniku sportowo – ekologicznego, kontynuacja „Szczęśliwego numerka”, redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, organizacja dyskotek szkolnych , opracowanie regulaminu Rzecznika Praw Ucznia, wybór Rzecznika Praw Ucznia, organizacja „Andrzejek”, organizacja konkursów w szkole (Góra Grosza, Najstraszniejsza Dynia, Najciekawsza Gazetka ścienna z okazji 11 listopada, Kolorowy Tydzień, Najciekawszy odlew z wosku z okazji Andrzejek, Czapka Mikołaja, Świąteczny wystrój sal), udział w akcjach charytatywnych(Organizacja akcji charytatywnej „Góra Grosza” , Współorganizacja XVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), powołanie do pracy sekcji, kontrola systematyczności noszenia identyfikatorów, mundurków oraz zmiany obuwia, aktualizacja tablicy SSU, współpraca z kołami i organizacjami działającymi na terenie szkoły, opracowanie regulaminu Rzecznika Praw Ucznia, konkurs o „Puchar Dyrektora Szkoły”, Walentynki, Dzień Kobiet, Święto Wiosny, Kiermasz używanych podręczników

– W czasie ferii zimowych 2007/08 – dzięki pracy członków Fundacji i uczniów założone zostały głośniki na korytarzach i w klasach oraz komputer do radiowęzła. Powstał on dzięki Fundacji „Nauka Sport Rekreacja” i Radzie Rodziców. Radiowęzeł nosi wdzięczną nazwę – „Remont” wybraną przez uczniów. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji, poznawania tajników pracy radiowca, prezentowania swoich umiejętności. Nad uczniami czuwał p. K. Rzążewski.

2006_2007

Przewodnicząca – Katarzyna Kurkowska – 3a

Sekcja redakcyjna – Mateusz Kurdej – 3a

Sekcja – dekoracyjna – Monika Bukat – 2f

Sekcja informacyjna – Magdalena Wasążnik – 2f

Sekcja porządkowa – Kamila Jastrzębska – 2f

Sekcja kulturalna – Katarzyna Kurkowska – 3a

opiekunowie Samorządu – p. Ewa Olszewska i p. Adam Marczak

opiekun szkolnej gazetki „Skrytek” – pani Ewa Olszewska, pan Krzysztof Rzążewski

Rzecznik Praw Ucznia – pani Teresa Matosek

działalność:

Kontynuacja „Szczęśliwego numerka”, redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, organizacja dyskotek (szkolnych i wyjazdowych), organizacja konkursów w szkole, udział w akcjach charytatywnych, opracowanie wyników konkursu „Puchar Dyrektora Szkoły”, współpraca z kołami i organizacjami działającymi na terenie szkoły, kontrola zmiany obuwia i noszenia identyfikatora, organizacja Walentynek, organizacja I Dnia Wiosny, kontrola butów i identyfikatorów, Kolorowy tydzień.

2005_2006

Gospodarz szkoły – Marcelina Woźniak – 3b

Z-ca – Mateusz Szuchnik3f

Sekretarz -Barbara Dziedzic 3a

Członkowie -Martyna Wiącek 3a, Mateusz Zawada 3d, Agnieszka Marciniak – klasa IIILO (reprezentantka szkoły średniej)

Sekcje:

Wydawnicza- Barbara Dziedzic, p. Ewa Olszewska, p.Krzysztof Rzążewski

Rewizyjna -Mateusz Zawada, p. Danuta Potiopa

Kulturalna -Marcelina Woźniak, p. Agnieszka Cichecka

Porządkowa -Martyna Wiązek, p. Krzysztof Rzążewski

Informacyjna -Mateusz Szuchnik, p. Krzysztof Rzążewski

Opiekun Samorządu – pan Krzysztof Rzążewski

opiekun szkolnej gazetki „Skrytek” – pani Ewa Olszewska, pan Krzysztof Rzążewski

działalność:

kontynuacja „Szczęśliwego numerka”, redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, organizacja dyskotek (szkolnych i wyjazdowych), organizacja konkursów w szkole, udział w akcjach charytatywnych, opracowanie wyników konkursu „Puchar Dyrektora Szkoły”, współpraca z kołami i organizacjami działającymi na terenie szkoły, kontrola zmiany obuwia i noszenia identyfikatora, organizacja Walentynek, organizacja I Dnia Wiosny, kontrola butów i identyfikatorów, Kolorowy tydzień, współpraca przy organizacji WOŚP

2004_2005

Gospodarz szkoły – Agata Tomaszewska,

Z-ca – Bartosz Pałka;

Skarbnik – Martyna Wiacek

Członkowie – Aneta Kowalska, Mateusz Zawada

Opiekunowie Samorządu – p. Teresa Matosek i p. Krzysztof Rzążewski

Sekcje:

Naukowa -Michał Kowalski, p.Magdalena Kubicka

Wydawnicza -Krzysztof Jaworski, p. Ewa Olszewska

Sportowa -Marta Kelner, p. Mariusz Krzeszowski

Dekoracyjno-informacyjna -Paulina Rendaszek, p. Elżbieta Nomirska, p. Jolanta Kondej

Wolontariat -Karolina Gas, p. Dorota Stańczak

Rewizyjna – Karolina Gas, p. Danuta Potiopa

Kulturalna – Dominika Wąsewicz, p. Agnieszka Celińska

Porządkowa – Monika Kurowska, p. Krzysztof Rzążewski

działalność:

Wybór Nauczyciela Roku, Miss szkoły wśród nauczycielek, Mister szkoły wśród nauczycieli, Dzień spódnicy, Dzień koszuli i krawata, Najsympatyczniejsza dziewczyna, Najsympatyczniejszy chłopak, Góra grosza, Kolorowy Tydzień, Czapka Mikołaja, Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną, kontynuacja „Szczęśliwego numerka”, organizacja szkolnych Walentynek, organizacja Gimnazjalnych Igrzysk Olimpijskich, redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, współpraca z Urzędem Gminy w Celestynowie, organizacja konkursów w szkole, udział w akcjach charytatywnych, sprawna działalność sekcji, wybór członków SSU na rok szkolny 2005/2006. Nawiązano bliską współpracę z Urzędem Gminy w Celestynowie poprzez organizację wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy.

2003_2004

przewodnicząca (gospodarz szkoły) – Elżbieta Mielcuch – 3c

zastępca – Agata Tomaszewska – 2b

pozostali członkowie:

brak danych (posiadających wiedzę prosimy o dostarczenie nazwisk)

Opiekun Samorządu – pani Wanda Nowak

Działały sekcje – naukowa,wydawnicza, sportowa, dekoracyjna, wolontariat, europejska, rewizyjna, kulturalna, porządkowo – informacyjna; – przewodniczący spośród uczniów i nauczyciele jako opiekunowie sekcji.

działalność:

Ślubowanie klas pierwszych, Walentynki, Andrzejki, Pożegnanie Zimy, Mikołajki w szkole i przedszkolach, wybór Rzecznika Praw Ucznia, Święto Patrona Szkoły, pomoc koleżeńska w nauce, Bal karnawałowy, organizacja dyskotek, konkurs na nazwę gazetki szkolnej

2002_2003

skład: brak danych(posiadających wiedzę prosimy o dostarczenie nazwisk)

Opiekun Samorządu – pan Marcin Kwiatkowski

działalność:

Andrzejki, Mikołajki, WOŚP, Góra grosza, Dzień Wiosny. Opracowano regulamin SU- wybory władz SSU poprzez powszechne wybory, wybór opiekuna przez kolegium elektorów

2001_2002

przewodnicząca (gospodarz szkoły) – Magda Sokół

zastępca – Anna Zalewska, Katarzyna Nakonieczna

Członkowie:

Anna Stasiak, Ines Żołądek, Bartłomiej Wyglądała, Michał Koc, Wiktor Pyra

Opiekun Samorządu – pani Teresa Matosek

działalność:

Dyskoteki, akcja zbierania pieniędzy „Złotówka dla dzieci z Afganistanu”, WOŚP, Konkurs na dekorację świąteczną, Walentynki, Dzień Wiosny

2000_2001

przewodnicząca (gospodarz szkoły): Anna Macios – 2d

zastępca: Magda Sokół – 2c, Emilia Gorzkowska – 1 g

Skarbnik: Anna Stasiak – II C, Katarzyna Nakonieczna – I G

Sekcja sportowa: Magdalena Kopcińska – II F, Piotr Żołądek – I F

Sekcja dekoracyjna: Katarzyna Rudek – II F, Magdalena Rogowska – I A

Sekcja pomocy uczniowskiej: Agnieszka Gąska – II D, Monika Rus – I B

Opiekunowie Samorządu: pani Danuta Bączkowska – Kalużna, pan Tomasz Skrzypkowski, pan Mariusz Krzeszowski

działalność:

Organizacja Mikołajek szkolnych, dyskoteka charytatywna, Czarna procesja – ogólnopolska akcja przeciwko narkomanii, Walentynki, Dzień Wiosny, Konkurs na dekorację świąteczną, organizacja pomocy koleżeńskiej w klasach

1999_2000

przewodnicząca (gospodarz szkoły) – Sylwia Ćwiek

przedstawiciele klas do Rady SU:

1a – Hanna Jabłońska, 1b – Monika Zawada, 1c – Magda Sokół, Anna Stasia, 1d – Anna Macios, 1e – Agnieszka Gąska, Dorota Żórawska, 1f – Magda Kopcińska, 1g – Rafał Sawic

działalność:

Andrzejki, Walentynki, wydawanie gazetki szkolnej, współpraca przy organizacji sportowych turniejów międzyszkolnych i międzyklasowych; dyskoteki, zbiórka w ramach WOŚP, prowadzenie sklepiku, współudział w organizacji Karnawału antycznego, Mikołajki, Dzień Wiosny – impreza międzyklasowa połączona z ustanawianiem rekordów Szkolnej Księgi Guinnessa, Dzień Sportu – Gimnazjalne Igrzyska i szkolne plecaki Sportowe.