Come to library and read in English

zscelestynowZapraszamy do biblioteki szkolnej.
Księgozbiór wzbogacony został o nowe tytuły w języku angielskim – beletrystyka, sensacja, literatura młodzieżowa.
Przyjdź, wypożycz, czytaj, rozwijaj umiejętności językowe!
Zobacz luksusowe teczki uszyte w Polsce – dla naszych pracowników biblioteki.

O nas.

Biblioteka szkolna funkcjonuje od początku istnienia Gimnazjum.W pierwszym roku wypożyczaniem i prowadzeniem dokumentacji zajmowały się nauczycielki języka polskiego – panie Anna Domańska – Cieślak, Halina Kwiatkowska i Ewa Olszewska. Biblioteka początkowo mieściła się w pokoju nauczycielskim i obejmowała księgozbiory darowane ze Szkół Podstawowych w związku z reformą szkolnictwa – 492 woluminów. Od roku szkolnego 2000/01 bibliotekę w oddzielnym pomieszczeniu prowadzi p. M. Kowalska, czasowo – p. J. Kondej, p. D. Wojciechowska, p. I. Skóra. Na potrzeby młodzieży prenumerowano do 18 czasopism, obecnie 10 tytułów. W roku 2004/05 nastąpiło włączenie zbiorów Gimnazjum do księgozbioru Zespołu Szkół – obecnie liczy ok. 8 tys. woluminów. Księgozbiór jest stale rozbudowywany poprzez zakupy, dary, darowizny z innych bibliotek. Bogaty jest księgozbiór podręczny, zbiory AV/DVD, zestawy podręczników. Biblioteka gimnazjum składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

regulamin biblioteki w formacie Word (doc):

 • regulamin_biblioteki.doc

regulamin biblioteki w formacie Adobe Reader (pdf):

 • regulamin_biblioteki.pdf

ICIM

Biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne.

ICIM służy uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej, m.in. poprzez:

 1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii.
 2. Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej.
 3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia.
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.
 5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.
 6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

ICIM oferuje dostęp do:

 • Internetu
 • pakietu Microsoft Office Professional 2003
 • Encyklopedii PWN
 • Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata
 • Słowników PWN
 • skanera
 • nagrywarki
 • drukarki

Z ICIM może korzystać każdy zainteresowany.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem ICIM. ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki.

Korzystanie z usług Centrum jest bezpłatne. W przypadku drukowania należy zapłacić jedyne… 30gr…

Kontakt z biblioteką: [email protected]