pedagog, psycholog – godziny pracy

PEDAGOG
Teresa Sitek-Zdziarska
PSYCHOLOG
Agnieszka Kołakowska
PONIEDZIAŁEK7.45 – 10.4510.00 – 15.00
WTOREK8.00 – 16.00——————–
ŚRODA8.00 – 15.30——————–
CZWARTEK8.00 – 15.30——————–
PIĄTEK8.00 – 14.00——————–

W poniedziałek i wtorek zawarte są godziny karciane:
Poniedziałek: 7.45 – 8.45
Wtorek: 14.25 – 15.25

Pedagog szkolny organizuje

Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów poprzez wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz stwarzanie równych szans dla wszystkich uczniów. Współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi mającymi na celu dobro dziecka i jego rodziny. Do pedagoga można przyjść z każdą sprawą , z którą trudno jest sobie poradzić.

Główne zadania pracy pedagoga obejmują :

  • sprawowanie opieki nad uczniami
  • wspomaganie procesu nauczania i uczenia się oraz wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu
  • monitorowanie absencji szkolnej i realizacji obowiązku szkolnego
  • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych
  • prowadzenie mediacji w zakresie różnego rodzaju problemów w środowisku szkolnym i rodzinnym
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • wspieranie uczniów z trudnościami w nauce i problemami w zachowaniu
  • wspieranie uczniów uzdolnionych
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • pedagogizację rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc rodzinie w procesie wychowawczym m.in. poprzez udzielanie porad, organizowanie pogadanek itp.
  • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych :

a) niepowodzeniami szkolnymi

b) konfliktami rodzinnymi

c) trudnościami w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

 • kształtowanie pozytywnych zmian w rozwoju osobowości uczniów
 • realizację działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Rodzicu, jeśli:

 • masz problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem
 • chcesz mu pomóc, ale nie wiesz, jak to zrobić
 • Twoje dziecko nie chodzi regularnie do szkoły
 • brak mu motywacji do nauki
 • zauważyłeś, że coś dzieje się z nim niedobrego
 • nie potrafisz z nim już rozmawiać

Przyjdź – postaram się pomóc.

Serdecznie zapraszam.