Dowożenie uczniów do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. Józefa Czumy „Skrytego” w Celestynowie

„Proponujemy dłuższa drogę do szkoły, ale krótszą do edukacji” powiedział minister edukacji M. Handle.

Do gimnazjum trafia młodzież z wszystkich miejscowości z terenu gminy. Obowiązkiem Samorządu stało się zapewnienie uczniom Gimnazjum dojazdu do szkoły. Na trasę wyjechały szkolne „gimbusy”. W drodze przetargów dowożenie uczniów realizowały firmy: przewozowa pana Romana Szuchnika i IBJ „Świerk”. Plan zajęć skorelowany jest z dowozami. Dla uczniów, którzy wcześniej przyjeżdżają do szkoły lub czekają na autobus szkolny funkcjonuje świetlica szkolna.

W roku szkolnym 2014/ 2015 za dowozy uczniów odpowiada Firma IBJ Świerk. Bardzo dziękujemy za dobrą współpracę.

Dojazdy uczniów – rozkład jazdy 2014/2015

W dniu 1.09.2014 r. uczniowie przyjeżdżają według ogólnego rozkładu jazdy, natomiast odwóz po zakończeniu roku szkolnego o godz. 12.00.

dojazdy – rozkład