HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Lp.Data spotkaniaZakres, tematyka spotkaniaOsoba odpowiedzialna za organizację
1.31 sierpnia 2015 r. godz. 18.00 (poniedziałek) w sali gimnastycznejZebranie wychowawców z Rodzicami klas I (zasady funkcjonowania szkoły, Statut, wybór RR, itp.)Wychowawcy klas I,
2.15 września 2015 r. (wtorek) 18.00Spotkanie Rady RodzicówDyrektor Szkoły
3.30 września 2015 r. (środa) 18.00Zebranie z Rodzicami (zasady funkcjonowania szkoły, Statut – ocenianie wewnątrzszkolne, Regulaminy itd. Zebranie Rady Rodziców.Wychowawcy klas, Przygotowanie zebrania dla rodziców -Pani Grażyna Wiałow
Dyrektor Szkoły
4.4 listopada 2015 r. (środa) 18.00Zebranie z Rodzicami (tematyka profilaktyczna wskazana i przygotowana przez wychowawców)Przygotowanie zebrania dla rodziców – Pani Grażyna Wiałow
5.2 grudnia 2015 r. (środa) 18.00„Dzień otwarty” dla Rodziców (informacja o zagrożeniach semestralnych)Przygotowanie zebrania otwartego dla rodziców – Pani Grażyna Wiałow
6.20 stycznia 2016 (środa) 18.00Zebranie z Rodzicami (Podsumowanie wyników nauczania i zachowania w semestrze I w ramach klasy)Wychowawcy klas,
7.2 marca 2016 r. (środa) 18.00Zebranie z Rodzicami (Podsumowanie wyników nauczania i zachowania w semestrze I w szkole)Przygotowanie sali (dekoracja), sprzętu, dyplomów – Pani Grażyna Wiałow
8.6 kwietnia 2016 r. (środa) 18.00Zebranie z Rodzicami (tematyka profilaktyczna wskazana i przygotowana przez pedagoga)Przygotowanie zebrania otwartego dla rodziców – Pani Grażyna Wiałow
9.18 maja 2016 r. (środa) 18.00„Dzień otwarty” dla Rodziców (informacja o zagrożeniach rocznych)Przygotowanie zebrania otwartego dla rodziców – Pani Grażyna Wiałow