witamy w dziale historia.

Publiczna Szkoła w Celestynowie rozpoczęło działalność od 1 września 1999 roku na drugim piętrze budynku szkoły podstawowej. liczyło wówczas 7 klas pierwszych. dyrektorem została p. Dorota Stańczak.

od 1 września 2000 roku zaczęło również funkcjonować w lewym skrzydle budynku Zespołu Szkół, a rok później zajmowało już 2 skrzydła tego budynku.

w kwietniu 2002 roku odbył się po raz pierwszy egzamin gimnazjalny.

26 sierpnia 2003 roku dzięki staraniom Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły oraz młodzieży, uchwałą Rady Gminy nadano gimnazjum imię por. Józefa Czumy, został ufundowany sztandar i tablica pamiątkowa.

1 września 2004 roku Gimnazjum im. por. Józefa Czumy zostało włączone do Zespołu Szkół. aktualnie Gimnazjum im. por. Józefa Czumy ” Skrytego ” .

dyrektor:

p. Dorota Stańczak
od IX. 2007
p. Danuta Glinka
IX. 2004 – VIII. 2007
p. Dorota Stańczak
IX. 1999 – VIII. 2004

vice- dyrektorzy:

p. Marzena Kuczyńska
od IX. 2005
p. Joanna Sobczyk /Mlonka/
IX. 2004 – VIII. 2007
p. Wanda Nowak
IX. 2004 – VIII.2005
p. Marzena Kuczyńska
IX. 2001 – VIII. 2004
p. Tomasz Skrzypkowski
IX. 2000 – VIII. 2004

Certyfikat – „Szkoła bez przemocy”

nasze gimnazjum w roku szkolnym 2009-2010 brało udział w programie społecznym Szkoła bez przemocy

We wrześniu 2009 roku Gimnazjum im. por. Józefa Czumy ,,Skrytego” przyłączyło się do kolejnej, IV już edycji, Ogólnopolskiego Programu Społecznego SZKOŁA BEZ PRZEMOCY. Program ten miał w głównej mierze promować wolontariat, jako bezinteresowne poświęcanie swojego czasu i wysiłku na rzecz innych, a co za tym idzie pożyteczne zajmowanie czasu wolnego młodych ludzi. Kolejnym zaś celem było przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Uczestniczenie w programie miało polegać na realizacji wielu inicjatyw w naszej szkole. Zaczęliśmy od Tygodnia Wolontariatu, który był koordynowany przez Szkolne Koło PCK. Uczniowie dowiedzieli się podczas godzin wychowawczych czym jest wolontariat, jak można go realizować w naszym otoczeniu, jak działają organizacje pomagające innym. Oprócz lekcji wychowawczych młodzież chętnie włączyła się także do wykonania kartek świątecznych dla Domu Dziecka w Baczkowie, zbierania słodyczy i pomocy szkolnych dla dzieci gorzej sytuowanych materialnie, czy wreszcie do przygotowania styczniowej WOŚP w Zespole Szkół.

Kolejnym krokiem był udział przedstawicieli grona pedagogicznego w dwudniowych warsztatach makroregionalnych w Białymstoku, których celem było wzmocnienie kompetencji z zakresu profesjonalnych metod przeciwdziałania oraz profilaktyki przemocy i agresji szkolnej. Po odbytym szkoleniu w Białymstoku przeszkoleni przedstawiciele grona pedagogicznego przeprowadzili warsztaty dla nauczycieli i uczniów w naszej szkole oraz w Szkole Podstawowej w Kątach.

Pedagogowie uczestniczący w szkoleniu mieli sprecyzować kierunki działań szkoły w zakresie budowania systemu przeciwdziałania agresji i przemocy szkolnej, zaś podczas warsztatów, dowiedzieć się w jakich relacjach do codziennego życia szkoły pozostaje teoria przemocy i agresji szkolnej. Nauczyciele poznając możliwości szkoły w zakresie obniżania poziomu i zapobiegania agresji rówieśniczej, mieli jednocześnie nauczyć się właściwych reakcji na zachowania agresywne uczniów.

Podobnych rzeczy dowiedzieli się uczniowie na warsztatach. Mieli oni nauczyć się odróżniać zachowanie agresywne od przemocy, dowiedzieć się skąd biorą się takie zachowania oraz jak powinni reagować na tego typu postawy, skierowane do nich lub rówieśników.

Program zamknęliśmy Dniem Szkoły bez Przemocy – ogólnopolskim świętem tych, którzy chcą szkoły bezpiecznej i przyjaznej dla wszystkich. W naszym gimnazjum było to przedstawienie profilaktyczne o przemocy i agresji i jej wpływie na życie społeczne oraz konkurs plastyczny na plakat promujący styl życia bez przemocy i ukazujący sposoby walki z zachowaniami agresywnymi, z jakimi stykamy się na co dzień.

Rezultatem końcowym naszych działań było zdobycie przez naszą szkołę gruntownego przeszkolenia i miejmy nadzieję uzyskanie narzędzi, które zniwelują występowanie zachowań niepożądanych wśród młodzieży w szkole i poza nią.

W związku z udziałem w ogólnopolskim programie uzyskaliśmy certyfikat Szkoły bez Przemocy. Więcej informacji na Zsz7.pl

„szkoła z klasą”