Uroczystość w Niepołomicach

14 października 2015 roku delegacja uczniów i nauczycieli z naszego Gimnazjum wzięła udział w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci patrona naszej szkoły – porucznika Józefa Czumy „Skrytego”.

Miasto Niepołomice relacjonują uroczystość na swojej stronie internetowej.

relacja uroczystości na stronie miasta

Reprezentacja naszej szkoły wybrała się 14 października br. do Niepołomic, rodzinnego miasta Józefa Czumy „Skrytego”. Powodem tej wizyty było zaproszenie ze strony Burmistrza Niepołomic i Rady Miasta na odsłonięcie tablicy upamiętniającej naszego Patrona na gmachu szkoły, do której uczęszczał.

Po Mszy świętej nastąpiła uroczystość odsłonięcia tablicy na budynku Gimnazjum Władysława Jagiełły, w której brali udział członkowie rodziny Państwa Czumów, świadek tamtych wydarzeń „cichociemny” – Aleksander Tarnawski, ps. Upłaz, ppłk Robert Kopacki, szef sztabu Jednostki Wojskowej GROM, delegacja fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, przedstawiciele władz Niepołomic, społeczność niepołomickiego Gimnazjum i reprezentacja naszej szkoły z pocztem sztandarowym.

Następnie udaliśmy się na spotkanie z jednym z ostatnich cichociemnych Aleksandrem Tarnawskim ps „Upłaz”, który bardzo ciekawie opowiadał o szkoleniu „cichociemnych”, zrzucie do okupowanej Polski, zadaniach wykonywanych w konspiracji i problemach jakie mieli „cichociemni” czasach PRL. Z podziwem wysłuchaliśmy także relacji ze skoku spadochronowego, który Pan Aleksander (95 lat) wykonał rok temu.

Na koniec pobytu w Niepołomicach udaliśmy się na cmentarz, na którym dzięki pomocy pana Józefa Czumy ( bratanek Patrona) odnaleźliśmy grób matki Józefa Czumy.

Magdalena Skóra, klasa 3a

100 lat

26 maja 2015 roku minęło 110 dni i 100 lat od dnia gdy przyszedł na świat Józef Czuma – patron naszego Gimnazjum.
Urodził się 6 lutego 1915 roku w Niepołomicach . Prowadził normalne życie jak wielu innych Polaków i jak wielu innych pewnego dnia gdy usłyszał alarm, wyszedł z domu… Wyszedł i już nigdy nie wrócił… Wybuchła wojna. Walczył za Ojczyznę. Oddał swoje życie.
Uczniowie Gimnazjum im. por. Józefa Czumy „Skrytego” dla uczczenia swego Patrona zmierzyli się z kilkoma zadaniami konkursowymi. Rozwiązywali grupowo w klasach zadania dotyczące Jego życia i działalności, mieli odśpiewać hymn szkoły. Po usłyszeniu alarmu w ciszy i konspiracji ustawili się na szkolnym dziedzińcu w wyznaczonym miejscu w postaci przydzielonych liter. Wspólnie uczcili pamięć por. Józefa Czumy „Skrytego” minutą ciszy i odśpiewaniem hymnu.

Na Celestynowskiej ziemi
Nasza szkoła wznosi się
Do niej chętnie chodzi młodzież
Która wiedzę zdobyć chce

Ref. : Szkoło, droga szkoło
Ucznia stać na taki gest
Żeby uczyć się wspaniale
Gd patronem Skryty jest (2 x)

Poruczniku o Twej walce
Pamięć tu w gimnazjum trwa
Niechaj siły nam dodaje
By o honor szkoły dbać

My za Czumą, Jego śladem
Leśne ścieżki przemierzamy
Dobre życie, mądrą młodość
Chcemy wygrać – i wygramy.

  • hymn – słowa
  • hymn – nuty

W POSZUKIWANIU ŚLADÓW PATRONA.

Rajd klas pierwszych gimnazjalnych we wrześniu 2011 roku.

W końcu września 2011 roku wszyscy uczniowie klas pierwszych, w czasie przygotowań do złożenia gimnazjalnego ślubowania, brali udział w mającym już siedmioletnią tradycję rajdzie pod hasłem „W poszukiwaniu śladów Patrona”.

czytaj więcej

MARATON i CELESTYNÓW
MENS SANA IN CORPORE SANO

2012 rok – 60-ta rocznica powstania gminy Celestynów. 12 września 2012 roku – 2502 rocznica bitwy pod Maratonem. A jaki był ten dzień w naszym Gimnazjum?

Były lekcje, jak zwykle. Ale było też zdarzenie niecodzienne, w którym wzięli udział uczniowie klas sportowych oraz drużyny reprezentujące niemal wszystkie (poza 2d) klasy gimnazjalne. Zdarzeniem tym było przeprowadzenie kolejnego biegu – sztafety maratońskiej realizowanej w ramach projektu Biegnij z Historią.

Jak było?

czytaj więcej

BIEGNIJ Z HISTORIĄ – ŚLADAMI PATRONA!

Piękna jest nasza zielona gmina, pełna cienistych dróg i ścieżek oraz malowniczych zakątków, z którymi wiąże się tyle historycznych wydarzeń. Miło tu spędzać czas. Leśny krajobraz zachęca do spacerów, a jeszcze bardziej do biegania.

czytaj więcej

PRZEŻYJ TO … Z NAMI !

Biegnij z Historią  to cykl zawodów sportowych, które w roku 2010 rozgrywane były między reprezentacjami 21. klas Gimnazjum i plecaki szkolne w Celestynowie.