Młodzieżowa Rada Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROM”

W dniu 10 marca 2010 roku została powołana Młodzieżowa Rada Klubu na podstawie opracowanego Regulaminu w sprawie składu zasad powoływania członów Młodzieżowej Rady Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROM” oraz ustalenia regulaminu jej działania. Wytypowani delegaci dokonali wyborów poszczególnych członów Młodzieżowej Rady Klubu;

Młodzieżowa Rada Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROM” przy Zespole Szkół w Celestynowie jest organem opiniodawczym i doradczym Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „GROM” w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Główne zadania Młodzieżowej Rady Klubu:

 1. Opiniowanie :
  • strategia rozwoju UKS „GROM” w zakresie kultury fizycznej,
  • projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
  • programów bazy sportowej,
  • wsparcie w zakresie dystrybucji szkolnych plecaków w Celestynowie
 2. współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 3. koordynacja imprez sportowo – rekreacyjnych,
 4. inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem byłby UKS ” GROM „
 5. propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych
 6. ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,
 7. dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez
  UKS ” GROM ” .