„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa.
wtedy proste- DZIĘKUJEMY- zawiera wszystko co chcemy wyrazić”.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie Zespołu Szkół w Celestynowie serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy finansowo i rzeczowo wspierają wszelkie działania, edukacyjne, wychowawcze i bytowe naszej szkoły.
Za okazaną pomoc i wsparcie dziękujemy w szczególności: Ubraniadobiegania.pl