PROGRAM STYPENDIALNY
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na r.szk.2015/2016

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:
W URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW BOM UL. REGUCKA 3, 05-430 CELESTYNÓW
DO DNIA 15.09.2015 R.

  • szczegółowe informacje
  • wniosek- wzór

Na rok szkolny 2012/2013 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował V edycję projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Celem powyższego projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Szczegółowe zasady i procedurę przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013, który wraz z pozostałymi wzorami dokumentów, jest zamieszczony na stronie internetowej www.mazovia.pl odnośnik: Mazowsze- stypendia dla uczniów oraz na stronie internetowej www.stypendia.oeiizk.waw.pl.

Rejestracja Wniosków stypendialnych na portalu informatycznym będzie dostępna w dniach 29 czerwca 2012 r. – 6 lipca 2012 r.

W załączeniu materiały informacyjno-promocyjne w postaci Regulaminu i plakatu.