program stypendialny – Marzenie o Nauce

Fundacja EFC rozpoczyna kolejną rekrutację do programu stypendialnego Marzenie o Nauce.
W tym roku przyznamy kolejnych 80 stypendiów umożliwiających naukę w najlepszych liceach w Polsce dla wybitnie zdolnych, niezamożnych, młodych ludzi z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców.
Stypendia obejmują cały okres nauki w liceum. Fundacja EFC aktualnie ma pod swoją opieką 240 stypendystów. Każdego roku absolwenci programu Marzenie o Nauce rozpoczynają studia na najlepszych uczelniach w Polsce i za granicą.
Będę bardzo wdzięczny za przekazanie załączonego listu oraz plakatu Dyrekcji Państwa gimnazjum w celu rozpowszechnienia informacji wśród uczniów klas III.
Bardzo dziękuję!

Andrzej Piękoś – Koordynator Regionalny EFC
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

PS Nasi stypendyści pochodzą z niezamożnych rodzin. Wspomóżcie ich! 1% podatku przekazany na Fundację będziemy mogli przeznaczyć na kolejne stypendia. Każda złotówka jest dla nas ważna (Numer KRS 0000334007).

Daj sobie szansę – zostań Stypendystą!

Na rok szkolny 2015/2016 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował I edycję projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki. Szczegółowe zasady i procedurę przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016, który wraz z pozostałymi wzorami dokumentów będzie zamieszczony na stronie internetowej www.mazovia.pl, zakładka Edukacja i sport, odnośnik: stypendia dla uczniów oraz na stronie internetowej www.stypendia.oeiizk.waw.pl

www.mazovia.pl – zakładka Edukacja i sport, odnośnik: stypendia dla uczniów

www.stypendia.oeiizk.waw.pl

PROGRAM STYPENDIALNY
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na r.szk.2015/2016

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:
W URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW BOM UL. REGUCKA 3, 05-430 CELESTYNÓW
DO DNIA 15.09.2015 R.

 • szczegółowe informacje
 • wniosek- wzór

CEMS Chance VIII

Jestem organizatorem ósmej edycji ogólnopolskiego projektu CEMS Chance organizowanego przez CEMS Club Warsaw działający przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

CEMS Chance to cykl 4-dniowych warsztatów skierowanych do uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudniejszej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej, zdrowotnej. Praktyczne zajęcia oraz inspirujące szkolenia – wszystko, co ma na celu wskazanie różnych ścieżek rozwoju zawodowego oraz umiejętności miękkich dla młodzieży z całej Polski. Dotychczasowymi gośćmi i prowadzącymi zajęcia byli m.in. Dorota Wellman, Przemysław Babiarz czy raper Flint. Jesteśmy stałymi gośćmi w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik, choć poza przyswajaniem wiedzy uczestnicy przez 4 dni poznają także samą stolicę.

Rekrutacja do projektu odbywa się w dniach 15-30 kwietnia poprzez formularz na naszej stronie internetowej www.cemschance.pl. Do ósmej edycji projektu chcemy wyłonić 40 uczestników.

CEMS Chance ma miejsce w dniach 12-15 maja. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Jedynym kosztem ponoszonym przez uczestnika jest dojazd do Warszawy i powrót do domu.

Jako współorganizator projektu zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie załączonych informacji o CEMS Chance w szkole – na stronie internetowej, na tablicach informacyjnych, w gablotach kół naukowych. Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o projekcie wszystkim klasom, Samorządowi Uczniowskiemu oraz Radzie Rodziców. Zależy nam na dotarciu do jak największej liczby uczniów.

W załączeniu znajdują się dokładne informacje o projekcie, logotyp oraz prezentacja multimedialna. Wszelkie pytania proszę wysyłać drogą mailową.

Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie projektu

Z wyrazami szacunku,
Magdalena Szatkowska

Magdalena Szatkowska
CEMS Club Warszawa
e-mail: [email protected]
tel: 508-356-803

 • notatka prasowa
 • prezentacja

Fundacja ORLEN – DAR SERCA rozpoczyna IV edycję Programu Stypendialnego „Mistrzowie CHEMII”

Mamy zaszczyt poinformować, że Fundacja ORLEN – DAR SERCA rozpoczyna IV edycję Programu Stypendialnego „Mistrzowie CHEMII”. „Mistrzowie CHEMII” to program stypendialny adresowany do szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów. Fundacja została dwukrotnie nagrodzona za realizacje programu, w ogólnopolskim konkursie „Dobre stypendia 2013” w kategorii „Programy stypendialne firm” oraz 8 kwietnia br. w konkursie „Liderzy Świata Energii” w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

Celem programu jest wspieranie osób wykazujących uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych, w tym szczególnie chemii oraz zapewnienie optymalnych warunków kształcenia i rozwoju osobowego stypendystów, a także wzmacnianie zamiłowania do zdobywania wiedzy w trakcie nauki we wskazanej szkole stopnia ponadgimnazjalnego.

Program realizowany jest we współpracy z dwoma znakomitymi szkołami stopnia ponadgimnazjalnego: Zespołem Szkół UMK – Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu oraz Technikum Chemicznym i Ochrony Środowiska nr 3 w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Możliwość edukacji w tych placówkach zapewnia stypendystom znakomite warunki dla kształcenia i rozwoju zainteresowań.

Stypendyści Programu „Mistrzowie CHEMII” będą korzystać ze wsparcia Fundacji przez cały okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej na zasadach określonych w regulaminie. Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją – w tym zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział uczniów w programie zajęć dodatkowych, określonych przez szkołę oraz pobyt w internacie wraz z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymywać będą od Fundacji comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków, związanych z nauką.

Rekrutacja trwa do 30.04.2015 r.
Szczegóły oraz wniosek dostępny jest na stronie

W załączeniu przesyłamy Regulamin Programu Stypendialnego „Mistrzowie CHEMII”.

Z poważaniem,

Karolina Job
Młodszy specjalista
Fundacja ORLEN – DAR SERCA
ul. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa
tel. +48 22 778 08 99

 • regulamin.pdf

UWAGA

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 13 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą już 2500 osób z 42 diecezji Polski.

WIĘCEJ INFORMACJI o tym stypendium na stronie

Wniosek składa stypendysta

Stypendia Fundacji EFC na naukę w liceum

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC prowadzi nabór zgłoszeń do programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”.
Program skierowany jest do uczniów klas III gimnazjum.
Nabór zgłoszeń trwa do 31 marca (najbliższy poniedziałek do północy).

Stypendium Fundacji EFC pozwala na naukę w najlepszych liceach na terenie całego kraju.

Stypendium pokrywa wszelkie koszty przez cały okres nauki w liceum, w tym:

  1. – podręczniki szkolne, wyprawka (m im. zeszyty, przybory szkolne)
  2. – opłaty szkolne (rada rodziców, ubezpieczenie, ksero, librus, mundurek)
  3. – wycieczki szkolne (do 600 zł na rok szkolny)
  4. – zakwaterowanie i wyżywienie w internacie czy bursie
  5. – koszty weekendowych przejazdów Stypendysty do domu lub
  6. – koszty wyżywienia weekendowego w mieście nauki (do 50 zł na jeden weekend)
  7. – koszty zajęć dodatkowych (np. lekcje języka obcego, dokształcanie, rozwijanie pasji i zainteresowań)
  8. – koszty wspólnego wyjazdu w okresie ferii letnich i zimowych

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie

W celu skorzystania z oferty Fundacji EFC należy zgłosić się
do programu „Marzenie o Nauce” poprzez formularz online

Na rok szkolny 2012/2013 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował V edycję projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Celem powyższego projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Szczegółowe zasady i procedurę przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013, który wraz z pozostałymi wzorami dokumentów, jest zamieszczony na stronie internetowej www.mazovia.pl odnośnik: Mazowsze- stypendia dla uczniów oraz na stronie internetowej www.stypendia.oeiizk.waw.pl.

Rejestracja Wniosków stypendialnych na portalu informatycznym będzie dostępna w dniach 29 czerwca 2012 r. – 6 lipca 2012 r.

W załączeniu materiały informacyjno-promocyjne w postaci Regulaminu i plakatu.