Alternatywna lekcja matematyki i przedsiębiorczości

Sklepik szkolny w naszym gimnazjum działa od 14 lat.Na początku był to jeden punkt w szkole. Gdy do gimnazjum zaczęło uczęszczać coraz więcej uczniów rozszerzyliśmy swoją działalność. Od 2009 roku mamy dwa sklepiki szkolne – jeden na parterze, drugi na I piętrze.

Oba sklepiki są prowadzone przez uczniów, których wspierają pracownicy szkoły. Osoby pracujące w sklepiku muszą być odpowiedzialne, zaradne i dobrze zorganizowane. Poświęcają czas, który ich rówieśnicy spędzają na odpoczynku. W nagrodę za swoją pracę mogą otrzymać dofinansowanie do wyjazdów na wycieczki szkolne.

W naszych sklepikach jest zróżnicowany asortyment: można zaopatrzyć się w napoje, świeże kanapki, pączki, słodycze, ale także artykuły papiernicze takie jak: zeszyty, ołówki, długopisy, czy przybory geometryczne. W okresie letnim największą atrakcją są oczywiście lody. Dzięki temu nasi uczniowie bez opuszczania szkoły mogą zaopatrywać się w potrzebne im artykuły.

Sklepik pełni ważną rolę w szkole: uczy gospodarności i odpowiedzialności, zapewnia bezpieczeństwo. Wspomaga całą społeczność szkolną, bo to właśnie z funduszy sklepiku: dofinansowane są imprezy kulturalne i rekreacyjno-sportowe dla uczniów, uczniowie z trudną sytuacją materialną otrzymują dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Z zysków sklepiku kupowane są także pomoce szkolne – między innymi rzutniki do sal lekcyjnych, ekrany, rolety oraz książki do biblioteki. Współpracujemy z Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami uczniowskimi.

Renata Brożek

sklepik szkolny

Sklepik szkolny w naszym gimnazjum działa nieprzerwanie już od 12 lat. W tym czasie kilkakrotnie zmieniał swoją lokalizację. Było to związane z historią szkoły. W tym roku został uchwalony nowy regulamin pracy sklepiku szkolnego.Od 2009 roku sklepik prowadzi sprzedaż w dwóch różnych punktach: na parterze i na I piętrze. Działa podczas przerw śródlekcyjnych, dyskotek i imprez sportowych. Można w nim kupić: przybory szkolne, artykuły higieniczne, napoje, a przede wszystkim pyszne kanapki i pączki. W okresie letnim największym powodzeniem cieszą się oczywiście lody! W I semestrze roku 2006/2007 zostały wycofane ze sprzedaży napoje w puszkach, coca-cola i chipsy. Wprowadzono natomiast do sprzedaży owoce i jogurty. Dzięki różnorodnemu asortymentowi, skierowanemu do społeczności uczniowskiej, sklepik stanowi źródło zaopatrzenia w podstawowe artykuły bez konieczności opuszczania pomieszczeń szkoły i narażania się na niebezpieczeństwa z tym związane.

W sklepiku pracują uczniowie z klas drugich i trzecich. Za swoją pracę mogą otrzymać dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Zysk ze sprzedaży przeznaczony jest między innymi na: dofinansowanie wycieczek dla uczniów z trudną sytuacją materialną, zakup nagród na konkursy, dofinansowanie do imprez szkolnych oraz zakup pomocy naukowych. Sklepik ze swoich funduszy zakupił ławki, które stoją na „wybiegu” szkolnym. W ciepłe dni uczniowie chętnie na nich odpoczywają podczas przerw. Obok sklepiku na I piętrze został urządzony także kącik, w którym uczniowie mogą zjeść drugie śniadanie.

Główne cele i założenia pracy sklepiku szkolnego to:

  • Kształtowanie nawyków gospodarności,
  • Przygotowanie młodzieży do działań społecznych,
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania,
  • Rozwijanie uczciwości,
  • Zdobywanie samodzielności w konkretnych czynnościach gospodarczych,
  • Rozwijanie obowiązkowości,
  • Kształtowanie nawyków higieny,
  • Zapewnienie uczniom naszej szkoły możliwości zakupu podstawowych artykułów.
  • rozpowszechnianie wiedzy o plecakach szkolnych w Celestynowie

Renata Brożek