Global Learning and Observations to Benefit the Environment

W Gimnazjum w Celestynowie koło GLOBE funkcjonuje od września 2003r.

Koło miłośników przyrody, pogody, ekologii i geografii

Codzienne pomiary grupy GLOBE nadzorowane są przez panią Danutę Kalużną.

Co to jest GLOBE?

GLOBE jest międzynarodowym programem nadzorowanym przez NASA, który skupiając uczniów, nauczycieli i uczonych umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach programu w 97 krajach świata funkcjonuje sieć około 10000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością. Wytypowane szkoły mające dostęp do sieci Internet, przeprowadzają obserwacje dotyczące pokrycia terenu, sezonowości, a także prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są do Waszyngtonu ( siedziby głównej Programu) celem wykonania opracowań zbiorczych.

Cele programu GLOBE w naszej szkole

 • ukształtowanie postaw przyjaznych dla zachowania zrównoważonego rozwoju gminy
 • krytyczna analiza relacji między działalnością człowieka a stanem czystości najbliższej okolicy
 • zmniejszenie zanieczyszczenia Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
 • poszerzenie współpracy międzygimnazjalnej o edukację ekologiczną
 • podniesienie stanu świadomości ekologicznej uczestników Programu, całej społeczności szkolnej, a nawet lokalnych podmiotów współpracujących w jego realizacji
 • doskonalenie umiejętności uczniów i nauczycieli w posługiwaniu się nowoczesnymi technikami informatycznymi i pomiarowymi zgodnie z przyjętymi metodami i procedurami

Nasza działalność:

Program GLOBE w naszej szkole realizowany jest poprzez:

 1. Zbudowanie i wyposażenie ogródka meteorologicznego, zakupienie i zainstalowanie komputerowej stacji meteorologicznej.
 2. Codzienne pomiary wykonywane przez uczniów grupy GLOBE w ogródku meteorologicznym na terenie naszej szkoły (temperatura minimalna i maksymalna w ciągu ostatnich 24 godzin, temperatura bieżąca, rodzaj chmur, stopień zachmurzenia, opady, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, grubość pokrywy śnieżnej)
 3. Poznawanie technik pomiarowych i profesjonalnego sprzętu takiego jak odbiornik GPS i meteorologiczne przyrządy pomiarowe.
 4. Wykonanie odkrywki glebowej odsłoniętej w pobliżu szkoły, określenie jej położenia za pomocą GPS, opisanie rzeźby terenu, szaty roślinnej, ustalenie typu gleby, badanie warstw glebowych i sporządzenie profilu gleby.
 5. Wypełnianie arkuszy badań i wprowadzanie danych do internetowej bazy danych GLOBE.

Partner sponsorujący nagrody

Firma Belveder, to rzemieślnicze przedsiębiorstwo, wytwarzające galanterię skórzaną, saszetki etui, i inne wyroby kaletnicze. W ramach patronatu nad naszymi projektami , zobowiązali się ufundować takie saszetki: https://www.belveder.com.pl/sklep/saszetki/.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli kilkakrotnie w:

 • Powiatowych Warsztatach Ekologicznych nad Świdrem
 • Seminarium Uczniowskim w Rąbce k/Łeby
 • Seminarium Uczniowskim w Starej Dąbrowie w Puszczy Kampinoskiej
 • Olimpiadzie na 10-lecie GLOBE (4 uczniów uzyskało bardzo dobre wyniki)
 • międzyszkolnych konkursach poprzedzających kolejne edycje warsztatów nad Świdrem (liczne nagrody i wyróżnienia w kategorii albumu, plakatu i prezentacji multimedialnej)

Szkoła i koło GLOBE otrzymują co roku listy gratulacyjne z NASA za bardzo dobre wyniki swojej pracy.

Przydatne strony internetowe

strona sponsora oraz partnera strategicznego
https://play.google.com/store
strona oficjalna programu w języku polskim
www.gridw.pl/globe/index.php
europejska strona programu GLOBE
www.globe-europe.org/xpl/index.htm
strona oficjalna programu w języku angielskim
www.globe.gov