zakres obowiązków:

  1. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji ze stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół w Celestynowie
  2. prowadzenie dokumentacji administracyjno-gospodarczej
  3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji majątku szkoły
  4. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych

kontakt:

Edyta Krzemińska
specjalista ds. kadrowo-administracyjnych
godziny pracy: 7:30 – 15:30
pokój nr. 10
tel. (022) 789 70 10