MINI PRZEWODNIK „Celestynowski Szlak Polskiego Państwa Podziemnego”

Przedsięwzięcie pn. „Celestynowski Szlak Polskiego Państwa Podziemnego” zrealizowała Fundacja „Nauka – Sport – Rekreacja” w ramach realizacji zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, przy współfinansowaniu Gminy Celestynów i Rady Rodziców ZS w Celestynowie.

Przy realizacji zadania Fundacja współpracowała z Nadleśnictwem Celestynów, Celestynowskim Towarzystwem Kulturalnym oraz Parafią pw. WNMP w Celestynowie.