” Kto kradnie książki lub wypożyczonych nie zwraca, w tego ręku niech książka zmieni się w jadowitego węża. Niechaj go tknie apopleksja i porazi jego członki. Wrzeszcząc wniebogłosy, niechaj błaga o łaskę i niech żyje w męczarniach, dopóki jego ciało nie zgnije. Mole niech zżerają jego trzewia jak robak śmierci, który nigdy nie umiera. A kiedy stanie na Sądzie Ostatecznym, niechaj pochłonie go ogień piekielny. ” (Napis w bibliotece klasztoru w San Pedro w Barcelonie.)

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy 7859 woluminów (stan na 30 czerwca 2009). Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli, udostępniany jest również absolwentom i otwarty dla rodziców. Gromadzona jest literatura piękna (głównie lektury z języka polskiego), książki popularno-naukowe, słowniki, encyklopedie i albumy.

Księgozbiór jest uzupełniany w miarę przydziału środków finansowych (zobacz Nowości), a także dzięki darom od czytelników.

Część książek zakupionych jest w ramach prowadzonej przez bibliotekę akcji sprzedaży starych książek.

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:

  • Lektury
  • Literatura piękna dla młodzieży
  • Poezja
  • Literatura piękna dla dorosłych
  • Literatura popularnonaukowa z zakresu:o matematyki, chemii, geografii, ochrony przyrody, astronomii, fizyki, biologii, medycyny, techniki, sztuki, sportu, muzyki, religii, psychologii, językoznawstwa, nauki o literaturze, biografii, historii
  • Literatura pedagogiczna obejmuje książki z zakresu wychowania i nauczania
  • Zbiory specjalne
  • Podręczniki, testy

W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający: encyklopedie ogólne i przedmiotowe, różnorodne słowniki do języka polskiego i języków obcych, atlasy, albumy.