WOLONTARIUSZE SĄ WŚRÓD NAS

Działamy! Od września 2017 w Szkole Podstawowej w Celestynowie w budynku przy ul. Św. Kazimierza 55 działa Szkolny Klub Wolontariatu. Wolontariusze pracowali dzielnie przez cały I semestr szkolny. Na początku II semestru do SKW wstąpiło 10 nowych członków, którzy na ostatnim apelu szkolnym otrzymali plakietki wolontariatu.

Uczniowie z klas gimnazjalnych i klas VI i VII szkoły podstawowej pomagają w celestynowskim przedszkolu. Czytają dzieciom baśnie i wiersze, organizują zajęcia aktywizujące, zabawy ruchowe,przygotowują pomoce i materiały na zajęcia w przedszkolu oraz wykonują inne aktualnie potrzebne prace. Podobną działalność wolontariusze prowadzą w klasach "0" naszej szkoły podstawowej.Dzieci przyzwyczaiły się już do wizyt starszych koleżanek i kolegów.

W grudniu wolontariusze przygotowali dla maluchów spotkanie "Historia o Aniołku i bożonarodzeniowej Gwiazdce". Dzieci (w trzech kolejnych turach w przedszkolu oraz w szkolnych zerówkach) wykonywały specjalne zadania ratujące święta Bożego Narodzenia, śpiewały kolędy i piosenki o zimie, rozmawiały ze Świętym Mikołajem, który miał dla nich w swoim worku coś słodkiego. Pracowały także w fabryce śniegu i napełniały nim chmurę, a potem urządziły burzę śnieżną i odbywały wesołą przejażdżkę zaprzęgami reniferów- wszystko pod kierunkiem dużej grupy naszych wolontariuszy.Na rzecz maluchów pracowało do tej pory 32 wolontariuszy.

Kolejne pole do działania dla wolontariatu to stołówka szkolna. Dzięki stałym dyżurom dwójki wolontariuszy podczas przerw obiadowych, które trwają przecież tylko 15 minut, posiłek wydawany jest dużo sprawniej i uczniowie szybciej mogą być obsłużeni. W stołówce pomaga każdego tygodnia 21 uczniów.

Wolontariusze, pracują także w bibliotece szkolnej, w I semestrze były to 23 osoby. To nieoceniona pomoc dla bibliotekarza. Uczniowie na wybranej na stałe jednej długiej przerwie w tygodniu odstawiają zwracane książki na półki, podają wypożyczane, dbają o alfabetyczny porządek na półkach oraz wykonują inne bardzo pożyteczne prace biblioteczne. Jest też grupa przyjaciół biblioteki, którzy przychodzą zwykle raz w tygodniu na wolnej godzinie i np. okładają książki, porządkują zbiory, przygotowują materiały promujące działalność biblioteki.

Podczas apelu podsumowującego I semestr nauki wszyscy wolontariusze, którzy rzetelnie wywiązywali się z podjętych zobowiązań, otrzymali dyplomy uznania. Wiadomo jednak, że zgodnie z zasadami wolontariatu- największą nagrodą jest własna satysfakcja, a tej wyróżnionym wolontariuszom z pewnością nie brakuje. Mają prawo być z siebie dumni!

Wolontariusze działają w przedszkolu

W świetlicy Szkoły Podstawowej w budynku przy ul. Św. Kazimierza 55 działa już Szkolny Klub Wolontariatu.

19 października 2017 r.odbyło się spotkanie wolontariuszy już pracujących i tych, którzy jeszcze przygotowują się do działania. Uczniowie, którzy złożyli deklarację pracy wolontariackiej i odbyli warsztaty głośnego czytania otrzymali identyfikatory wolontariusza. Te symbole wolontariatu wręczyła im uroczyście pani wicedyrektor Marzena Kuczyńska, wolontariusze będą je nosić podczas pracy w celestynowskim przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych naszej szkoły.

Plakietki zaprojektowała pani Anna Rodziewicz-Maszlanka, widnieje na nich liść koniczyny złożony z czterech serduszek, trzy z nich są niebieskie, a jedno czerwone.To symbol bezinteresownego działania dla innych ludzi.

Liczni uczniowie klas gimnazjalnych a także niewielka grupa uczniów klas VI i VII chodzą do Przedszkola Samorządowego w Celestynowie oraz do klas "O" szkoły podstawowej. Czytają głośno dzieciom baśnie, bawią się z nimi, rysują, malują, pomagają nauczycielom podczas zajęć oraz wykonują inne potrzebne dla dzieci prace. Nasi uczniowie chętnie chodzą do dzieci, praca z nimi dostarcza im satysfakcji, a przedszkolaki mają dużo radości z wizyt młodzieży.

Oto przykładowe wrażenia wolontariuszy:
"Bawiliśmy się z dziećmi klockami, szczególnie podobało się chłopcom. Ale na koniec obstąpiły nas dziewczynki" - Janek
"Dzieci namalowały nam piękne serca" - Natalka i Angelika
"Dzieci pytały, czy przyjdziemy jeszcze. Bardzo im się podobało" - Iza i Kinga
"Super bo lubię dzieci, nie fajnie bo nie mogę pracować w grupie gdzie jest mój brat" - Julka
"Chłopcom podobały się budowle i konstrukcje, które z nami układali" - Mateusz

Anna Domańska - Cieślak
Dorota Stańczak

wolontariat - regulamin

REGULAMIN WOLONTARIATU

Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy świetlicy i bibliotece
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie.

Postanowienia ogólne.

  1. Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie.
  2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
  3. Wolontariat Szkolny - inicjatywa młodzieży skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy społeczne, charytatywne, kulturalne.

regulamin w załączniku

Harmonogram spotkań Wolontariuszy z przedszkolakami

Harmonogram spotkań Wolontariuszy z klasami O