wychowawcy klas

klasa IIIa klasa dwujęzyczna
Sylwia Kościkiewicz - Gryc
klasa IIIb klasa matematyczna
Halina Kwiatkowska
klasa IIIc
Anna Struska - Gątkowska
klasa IIId
Krzysztof Rzążewski