wychowawcy klas

klasa IIa klasa dwujęzyczna
Sylwia Kościkiewicz - Gryc
klasa IIb klasa matematyczna
Halina Kwiatkowska
klasa IIc
Anna Struska - Gątkowska
klasa IId
Krzysztof Rzążewski
klasa IIIa klasa dwujęzyczna
Renata Brożek
klasa IIIb klasa dwujęzyczna
Iwona Skóra
klasa IIIc klasa matematyczna
Danuta Wojciechowska
klasa IIId
Grażyna Wiałow
klasa IIIe
Katarzyna Łagoda