rok szkolny 2017/2018

Nasze omnibusy

Ogromny sukces uczniów naszej szkoły w Powiatowym Konkursie "Szkiełkiem i okiem"
pod hasłem "Powietrze - coś czy nic"

organizowanym przez Szkołę św. Tomasza z Akwinu w Józefowie:1 miejsce w kategorii klasy 6-7:
Weronika Stańczyk VIIc,
Julia Sobczyńska VIIb

3 miejsce w kategorii klasy 6-7:
Katarzyna Bogdanowicz VIIa,
Stanisław Leleń VIIa

3 miejsce w kategorii gimnazjum:
Wiktoria Winiarska IIIa,
Albert Gałecki IIIa,
Piotr Rosłoniec IIIb

W konkursie wzięli także udział:
Weronika Fic, Grzegorz Jastrzębski, Anna Gryc i Aleksandra Winiarska z klasy V b;
Julia Winiarska z klasy III b, Oliwia Swat z klasy III c i Piotr Rosłoniec z klasy III b.

Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej poddani zostali próbie wykonywania doświadczeń z chemii a gimnazjaliści z: fizyki, biologii i chemii oraz publicznej odpowiedzi na bardzo trudne pytania z zakresu: przyrody, chemii, biologii i fizyki.

Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY!

rok szkolny 2016/2017

"Warszawska Syrenka"

Ola Cieślak z klasy 3 zajęła I m w powiatowych eliminacjach 40 Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka".

Będzie ona reprezentować powiat otwocki w finałowych zmaganiach w Warszawie.
Gratulujemy Oli!

Finał konkursu recytatorskiego "Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem..."

I miejsce - Weronika Piłka Gimnazjum w Celestynowie

Finał konkursu recytatorskiego "Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem..." miał miejsce podczas wieczornicy w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku.

czytaj więcej

rok szkolny 2015/2016

Nasza drużyna trzecia w powiecie!

KAROLINA NOWAK 3e, ALEKSANDRA CIBOROWSKA 3c, MATEUSZ ŁADNO 3e
IV Turniej Wiedzy o Samorządzie
9 czerwca 2016 roku odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w którym nasza szkoła reprezentowana przez Mateusza Ładno, Aleksandrę Ciborowską i Karolinę Nowak z opiekunem p. Agatą M. Jastrzębska zajęła trzecie miejsce. Spośród dziewięciu innych szkół biorących udział w tym konkursie lepsze od nas okazały się tylko Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance.
Zmagaliśmy się z pytaniami dotyczącymi: prawa samorządowego, wiedzy ogólnej o powiecie otwockim, braliśmy udział w symulacji obrad Komisji Edukacji oraz znajomości osób związanych z samorządem lokalnym.
Mieliśmy możliwość skorzystania z "koła ratunkowego"- eksperta (Sekretarza Gminy Celestynów - Pana Krzysztofa Boczarskiego).
Wcale, nie tak łatwo było formuować wnioski i argumenty na temat likwidacji gimnazjów podczas symulacji obrad Komisji Edukacji.
Każda drużyna musiała przedstawić wcześniej przygotowany plakat lub maskotkę promującą jej gminę. W naszym przypadku był to Celek, dobrze znany uczniom naszej szkoły. Wykonany na zajęciach plastycznych p. A. Maszlanki.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Trzecie miejsce w powiecie!

KACPER ĆWIEK z 3 A - III miejsce w powiecie
Maja Zagubień, Kacper Ćwiek i Natalia Soszka uczn. kl. 3A - laureaci eliminacji szkolnych reprezentowali nasze gimnazjum w XIII Powiatowym Konkursie Literackim, który odbył się 24 maja 2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Sobieniach Jeziorach.
Do konkursu pod hasłem "W kręgu nowel okresu pozytywizmu" uczniowie musieli opanować wiele zagadnień, także ponadprogramowych. Oto one:
1. Znajomość treści i problematyki nowel Henryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa.
2. Znajomość życia i twórczości wymienionych pisarzy.
3. Okoliczności powstania nowel, tło historyczne i społeczne, wydarzenia w utworach.
4. Cechy gatunkowe noweli.
5. Pozytywizm w Polsce: ramy czasowe, ważniejsze wydarzenia, program pozytywistów, ważniejsi przedstawiciele.
W dniu konkursu przedstawiciele gimnazjów powiatu otwockiego pisali test złożony z 82 trudnych zadań: zamkniętych, otwartych, zadań PRAWDA FAŁSZ oraz rozpoznawania cytatów z utworów i rozwiązania krzyżówki.
Nasi uczniowie przygotowani przez Panią Wandę Danutę Glinkę spisali się znakomicie: Kacper Ćwiek zajął III miejsce Maja Zagubień i Natalia Soszka zajęły ex aequo IV miejsce (do 3 miejsca zabrakło im 1 pkt.).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Drugie miejsce w powiecie!

Aleksandra Ciborowska, Magdalena Skóra i Rafał Nejfeld reprezentowali nasze w gimnazjum w powiatowym konkursie przyrodniczym "Szkiełkiem i okiem" organizowanym przez Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie. Rywalizacja była zacięta, pytania i zadania z zakresu biologii, fizyki i chemii były bardzo trudne. Uczniowie naszej szkoły stanęli na wysokości zadania i w decydujących momentach zdeklasowali swoich konkurentów. Do pierwszego miejsca zabrakło jedynie 2pkt.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

WIELKI SUKCES MADZI

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że Magdalena Skóra, uczennica klasy III A Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy "Skrytego" w Celestynowie została laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Swój sukces zawdzięcza systematycznej ciężkiej pracy w zdobywaniu ponadprogramowej wiedzy oraz wytrwałości w rozwijaniu swoich zainteresowań.
Bardzo serdecznie gratulujemy Madzi i jej polonistce, Pani Wandzie Danucie Glince, życzliwie wspierającej uczennicę i towarzyszącej jej w drodze do sukcesu.
Sukces Madzi zaowocuje adekwatnymi nagrodami. Zdobycie tytułu laureata oznacza dla niej zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tej części egzaminu oraz uzyskanie końcowej oceny celującej z języka polskiego. Poza tym wszystkie szkoły ponadgimnazjalne stoją przed nią otworem, bo tytuł laureata gwarantuje jej przyjęcie do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w jej statucie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

NASZE UCZENNICE LAUREATKAMI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie już po raz XVII było organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pod patronatem Kuratora Oświaty w Warszawie oraz patronatem Starosty powiatu otwockiego.

W tym roku zaproponowano konkurs poezji młodopolskiego poety, Bolesława Leśmiana, pod hasłem "Pieśnią całe ogarniam niebiosy".

Nasi uczniowie pod kierunkiem pań polonistek mieli okazję zapoznać się z kilkoma tomikami poezji Leśmiana, aby z jego bogatej i różnorodnej twórczości wybrać teksty odpowiednie do swojej osobowości i możliwości głosowych.

19 listopada odbył się etap szkolny konkursu, w trakcie którego wyłoniono 3-osobową reprezentację naszego gimnazjum:

 • Karolina Mitek kl.III A
 • Patrycja Rogulska kl.III A -
  uczennice przygotowane przez panią Wandę Danutę Glinkę.
 • Zuzanna Piekarska kl. I A - uczennica przygotowana przez panią Grażynę Wiałow.

27 listopada 2015 r. w Józefowie odbył się finał konkursu, w którym udział wzięło 23 przedstawicieli 8 gimnazjów z powiatu otwockiego.

Finaliści recytowali po 2 wybrane przez siebie wiersze Leśmiana, a 3-osobowe jury oceniało:
- dobór repertuaru odpowiedni do osobowości i możliwości głosowych recytatora,
- sposób interpretacji,
- kulturę słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.

Wielu uczestników prezentowało bardzo wysoki poziom, więc jury miało problem z wyłonieniem finałowej trójki najlepszych recytatorów. Przyznano więc lokaty ex aequo.

Na drugim zaszczytnym miejscu znalazły się nasze dwie recytatorki z klasy III A:
Karolina Mitek oraz Patrycja Rogulska przygotowane przez Panią Glinkę.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody od organizatorów i starostwa powiatu otwockiego. Oprócz książek i dyplomów nasze recytatorki otrzymały drobne prezenty multimedialne.

Gratulujemy uczennicom i ich nauczycielce.

rok szkolny 2014/2015

LAUREACI I POWIATOWEGO KONKURSU GRAMATYCZNEGO

2. miejsce KACPER ĆWIEK uczeń klasy II A

3. miejsce MAGDALENA SKÓRA ucz. kl. IIA

Wyróżnienie NATALIA SOSZKA ucz. klasy II A

Ten 3-osobowy zespół uczniów klasy II A, przygotowany przez polonistkę, Wandę Danutę Glinkę reprezentował nasze gimnazjum w I Powiatowym Konkursie Gramatycznym organizowanym przez Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie.

Konkurs, w którym uczestniczyli przedstawiciele 7 szkół gimnazjalnych, odbył się dn.10.02.2015r.

Zadania konkursowe obejmowały wiedzę i umiejętności z dziedziny gramatyki języka polskiego w zakresie składni, fleksji, fonetyki, słowotwórstwa, słownictwa i frazeologii.

Uczniowie naszego gimnazjum uznali jedynie wyższość koleżanki z gimnazjum w Józefowie.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

NASI ZWYCIĘZCY I POWIATOWEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO

Uczniowie Gimnazjum im. por.J. Czumy "Skrytego", idąc przykladem swojego patrona, żadnych wyzwań się nie boją. Biorą udział w wielu konkursach, osiągając wysokie noty. Podjęli również decyzję o udziale w konkursie mitologicznym organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 w Otwocku.

W trakcie przygotowań do konkursu zobowiązani byli do zapoznania się z następującymi pozycjami literackimi z zakresu mitologii greckiej i rzymskiej:

 • Jan Parandowski, Mitologia
 • Wanda Markowska, Mity Greków i Rzymian
 • Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian

Szkolny konkurs wyłonił 4-osobową drużynę reprezentującą w finale nasze gimnazjum:

 • Aleksandra Zagórska kl. I A
 • Kacper Łukasik kl. I A
 • Kacper Ćwiek kl. II A
 • Jakub Brożek kl. III A

22 maja 2015 r. odbył się finał I Powiatowego Konkursu Mitologicznego. Nasi uczniowie bezapelacyjnie zajęli I miejsce. Zwycięska drużyna została obdarowana dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami. Dyplomy otrzymały również panie polonistki przygotowujące uczniów do konkursu: Pani Ewa Olszewska, Pani Wanda Danuta Glinka, Pani Halina Kwiatkowska.

GRATULUJEMY!

rok szkolny 2013/2014

Ośmiu laureatów...

Ośmiu laureatów w ogólnopolskiej olimpiadzie języka angielskiego Olimpus!

W wiosennej sesji olimpiady języka angielskiego Olimpus ośmiu uczniów naszego gimnazjum uzyskało tytuł laureata. Serdecznie gratulujemy! Oto nazwiska wyróżnionych uczniów:

Ewa Żochowska kl.1a, Patrycja Rogulska 1a, Hubert Skoczek kl. 1c, Kacper Fic kl.1a, Karolina Nowak kl.1d , Ola Wiewióra kl. 1c, Patryk Sadoch kl.3a, Ola Mroczek kl.3a, Oliwia Bątruk kl.3a.

Sylwia Gryc

Sukces Ani

Ania, górą w powiecie!

Dnia 21 marca 2014 r. w MDK w Otwocku odbyły się Eliminacje Powiatowe 37. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Uczennica naszego gimnazjum Ania Ocypa z klasy I c, zajęła I miejsce w tym konkursie.

Ania, pokonała recytatorów z innych gimnazjów w powiecie deklamując bardzo ekspresywnie „Redutę Ordona” Adama Mickiewicza. W dniu 5 kwietnia 2014 r. będzie reprezentowała powiat otwocki podczas eliminacji wojewódzkich w Warszawie.

Gratulujemy sukcesu.

Halina Kwiatkowska

Sukces Oli

Uczennica naszego gimnazjum, Aleksandra Sokół (kl. III A), odniosła ogromny sukces. W Mistrzostwach Świata Mikołajki World Dance Week w kategorii formacja jazz 16+ zajęła I miejsce.

Ola osiągnęła ten sukces dzięki ciężkiej i długiej pracy. Od 6 lat tańczy w Studio Tańca "Duet" w formacji Reliese. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (wekendy) po 5 godz., natomiast przed mistrzostwami treningi trwają całe dnie.

Ta pasja nie przeszkadza Oli w osiąganiu również sukcesów szkolnych. W ubiegłym roku szkolnym ukończyła klasę II, otrzymując świadectwo z wyróżnieniem, natomiast średnia ocen w tym semestrze w klasie III to 4,72.

Życzymy dalszych sukcesów.

Halina Kwiatkowska

rok szkolny 2012/2013

wielki sukces Kosmy!

Z radością informujemy, że uczeń klasy II a Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy "Skrytego" Kosma Kaim został finalistą konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 27 marca 2013 r. Kosma uzyskał stosowne zaświadczenie potwierdzający kolejny sukces.

Kosma potwierdza swoje umiejętności językowe także w innych działaniach, jednym z nich był udział w finale XI Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów Polskiego Stowarzyszania Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

rok szkolny 2011/2012

wielki sukces Kosmy!

Z radością informujemy, że uczeń klasy I a Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J.Czumy "Skrytego" Kosma Kaim został laureatem konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Kosma biegle posługuje się językiem niemieckim w mowie i piśmie, co przejawia się łatwością wyrażania myśli i bogatym słownictwem. Nie straszne są dla niego skomplikowane struktury gramatyczne. Posiada dużą wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych.

Swój sukces zawdzięcza systematycznemu rozwijaniu swoich zainteresowań, wytrwałości oraz ciężkiej pracy.

Zdobycie tytułu laureata oznacza dla niego zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tej części egzaminu oraz uzyskanie końcowej oceny celującej z języka niemieckiego. Poza tym wszystkie szkoły ponadgimnazjalne stoją przed nim otworem bo tytuł laureata gwarantuje mu przyjęcie do danej szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w jej statucie.

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

nasi olimpijczycy rok szkolny 2009/2010

wielki sukces Kasi!

Katarzyna Siejka uczennica klasy III C Gimnazjum im. por. J. Czumy "Skrytego"zdobyła tytuł laureata w przedmiotowym konkursie z biologii. Świetnie operuje językiem biologicznym, ten przedmiot to jej wielka pasja. Kasia dzięki ciężkiej i systematycznej pracy osiągnęła sukces, teraz odbierze nagrody, będzie zwolniona z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej, będzie miała pierwszeństwo w wyborze szkoły średniej i... wiele, wiele innych nagród.

Pieczę na naszą laureatką pełniła Pani Barbara Winiarska nauczycielka biologii w naszej szkole. Serdecznie gratulujemy sukcesu Kasi i jej rodzicom oraz Pani Profesor.

nasi laureaci rok szkolny 2006/2007

Jakub Kurdej uczeń klasy III b uzyskał tytuł finalisty w przedmiotowym konkursie z chemii. Opiekunem Jakuba była Pani Dorota Stańczak.

nasi laureaci rok szkolny 2005/2006

Karolina Belina uczennica klasy III a zdobyła tytuł laureata w przedmiotowym konkursie z historii. Opiekunem Naszej laureatki był Pan Tomasz Skrzypkowski.

nasi laureaci rok szkolny 2004/2005

Karolina Belina uczennica klasy II a uzyskała tytuł finalisty w przedmiotowym konkursie z biologii. Opiekunem Karoliny była Pani Barbara Winiarska.