nasi sponsorzy 2015/2016

"Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa.
wtedy proste- DZIĘKUJEMY- zawiera wszystko co chcemy wyrazić".

Dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie Zespołu Szkół w Celestynowie serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy finansowo i rzeczowo wspierają wszelkie działania, edukacyjne, wychowawcze i bytowe naszej szkoły.
Za okazaną pomoc i wsparcie dziękujemy w szczególności:

Krystyna i Marian Wyglądała, Człekówka

Walki Ekopak S.A., Jatne

Zakłady Piekarskie "Oskroba", Celestynów

Firma Castel S.J. ul. Górna 22, 05-400 Otwock

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej
ul. Młyńska 18/34, 32-005 Niepołomice

Tadeusz Borkowski
Sołtys Wsi Lasek