SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2015/2016

GOSPODARZ: Magdalena Żebrowska IIIA

ZASTĘPCA: Anna Ocypa IIIC

SEKRETARZ: Paweł Krzemiński IIIE

CZŁONKOWIE: Aleksandra Cieślak IIA, Weronika Książek IIA


OPIEKUN SAMORZĄDU: pan Krzysztof Rzążewski

OPIEKUN GAZETKI "SKRYTEK": pani Ewa Olszewska

OPIEKUN RADIOWĘZŁA "REMONT": pani Teresa Matosek

RZECZNIK PRAW UCZNIA: pani Sylwia Kościkiewicz-Gryc

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015

GOSPODARZ: Aleksandra Sokół IIIB

ZASTĘPCA: Katarzyna Kosiarka IIIA

SEKRETARZ: Weronika Cacko IIIA, Michał Bober IIIB

CZŁONKOWIE: Magdalena Żebrowska IIA


OPIEKUN SAMORZĄDU: pan Krzysztof Rzążewski

OPIEKUN GAZETKI "SKRYTEK": pani Ewa Olszewska

OPIEKUN RADIOWĘZŁA "REMONT": pani Teresa Matosek

RZECZNIK PRAW UCZNIA: pani Sylwia Kościkiewicz-Gryc

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2013/2014

GOSPODARZ: Patrycja Tomecka

ZASTĘPCA: Karolina Żebrowska

SEKRETARZ: Aleksandra Prokop

CZŁONKOWIE: Marek Piętka, Krzysztof Szczepański, Magdalena Żebrowska, Bartłomiej Marczak


OPIEKUN SAMORZĄDU: pan Krzysztof Rzążewski

OPIEKUN GAZETKI "SKRYTEK": pani Ewa Olszewska

OPIEKUN RADIOWĘZŁA "REMONT": pan Krzysztof Rzążewski

RZECZNIK PRAW UCZNIA: pani Iwona Skóra

Samorząd naszej szkoły zajmuje się organizacją imprez, akcji charytatywnych, konkursów, uroczystości, dyskotek, dni tematycznych (np. Dzień koszuli i krawata, Kolorowy tydzień) itp.

Członkowie samorządu są odpowiedzialni za wydarzenia związane z życiem szkoły. Starają się aby przebywanie w szkole było przyjemne i ciekawe dla wszystkich uczniów naszego gimnazjum.

Rok szkolny 2012/2013

Przewodniczący:Olga Konieczna IIIE

Zastępca:Aleksander Kotowski IIIF

Sekretarz:Zuzanna Gałecka IIIA

Pozostali członkowie:Kamil Abramowicz IIIB, Maria Sewerynowicz IIIa, Wojciech Kozłowski (ID), Zuzanna Zagubień (IB)

opiekun samorządu - pan Krzysztof Rzążewski

opiekun szkolnego radiowęzła "Remont" - pani Teresa Matosek

opiekun szkolnej gazetki "Skrytek" - pani Ewa Olszewska

Rzecznik Praw Ucznia - pani Teresa Matosek

2011_2012

przewodnicząca - Łukasz Sokół IIId
zastępca - Joanna Wiącek IIIb
sekretarz - Angelika Zadrożna IIIb

pozostali członkowie - Aleksandra Młodziankowska IIId, Maria Sewerynowicz IIa

Sekcje:
sekcja sportowa - Łukasz Sokół IIId
sekcja radiowa - Joanna Wiacek IIIb, Angelika Zadrożna IIIb
sekcja kulturalna i uroczystości szkolnych - Joanna Wiacek IIIb, Angelika Zadrożna IIIb
sekcja porządkowa - Łukasz Sokół IIId
sekcja wydawnicza - Aleksandra Młodziankowska IIId, Maria Sewerynowicz IIa sekcja konkursowa - Łukasz Sokół IIId

 • opiekun Samorządu - pani Marzena Łącka
 • opiekun szkolnego radiowęzła "Remont" – pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnej gazetki "Skrytek" – pani Ewa Olszewska
 • Rzecznik Praw Ucznia – pani Teresa Matosek

działalność:

Przygotowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej, ślubowania klas pierwszych, otrzęsiny klas pierwszych (Impreza organizowana wspólnie z Fundacją "Nauka - Sport - Rekreacja") Współpraca z organizacjami i fundacjami, zagospodarowanie gazetki ściennej, wydawanie Szkolnej gazetki "Skrytek", organizacja dyskotek szkolnych, "Kolorowy tydzień", losowanie "Szczęśliwego numerka", kontrola obowiązkowości uczniów, Mikołajki, zebranie darów dla Domu Dziecka, Dzień koszuli i krawata oraz Dzień spódnicy, konkurs na gazetkę ścienną z okazji Święta Niepodległości oraz Świąt, Andrzejki w szkole, Góra Grosza, Wybór Rzecznika Praw Ucznia, działalność radiowęzła szkolnego "Remont".

2010_2011

przewodnicząca - Agnieszka Jastrzębska (IIIA)
zastępca - Adrian Stefanowski (IIIB)
sekretarz - Karolina Przybysz (IIID)

pozostali członkowie - Antek Krzemiński (IIID) i Artur Strzeżysz (IIID), Aleksander Kotowski (IF), Maria Sewerynowicz (IA)

 • opiekun Samorządu - pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnego radiowęzła "Remont" – pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnej gazetki "Skrytek" – pani Ewa Olszewska
 • Rzecznik Praw Ucznia – pani Teresa Matosek

działalność:

Przygotowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej, ślubowania klas pierwszych, otrzęsiny klas pierwszych (Impreza organizowana wspólnie z Fundacją "Nauka - Sport - Rekreacja") Współpraca z organizacjami i fundacjami, zagospodarowanie gazetki ściennej, wydawanie Szkolnej gazetki "Skrytek", organizacja dyskotek szkolnych, "Kolorowy tydzień", losowanie "Szczęśliwego numerka", kontrola obowiązkowości uczniów, Mikołajki, zebranie darów dla Domu Dziecka, Dzień koszuli i krawata oraz Dzień spódnicy, konkurs na gazetkę ścienną z okazji Święta Niepodległości oraz Świąt, Andrzejki w szkole, Góra Grosza, Wybór Rzecznika Praw Ucznia, działalność radiowęzła szkolnego "Remont".

2009_2010

przewodnicząca - Edyta Mazek IIIb
zastępca - Mateusz Zawada IIId
sekretarz - Katarzyna Sotyn IIId

pozostali członkowie - Karolina Adamczyk IIIc, Patryk Ocypa IIId,
Joanna Wiącek Ib, Radosław Cebula Ib

Sekcje:
sekcja sportowa - Patryk Ocypa
sekcja wydawniczo-radiowa -Paulina Bąk
sekcja kulturalna i uroczystości szkolnych - Edyta Mazek i Mateusz Zawada
sekcja porządkowa - Edyta Mazek
sekcja konkursowa - Katarzyna Sotyn i Karolina Adamczyk

 • opiekun Samorządu - pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnego radiowęzła "Remont" – pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnej gazetki "Skrytek" – pani Ewa Olszewska
 • Rzecznik Praw Ucznia – pani Teresa Matosek

działalność:

Opracowanie poprawek do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego m. in. dotyczących wyborów uzupełniających spośród uczniów klas pierwszych, Obchody Dnia Edukacji Narodowej - ślubowanie klas pierwszych, nauczycielska Gala Oscarowa, otrzęsiny klas pierwszych (Impreza organizowana wspólnie z Fundacją " Nauka - Sport - Rekreacja " )

współpraca z organizacjami i fundacjami, zagospodarowanie gazetki ściennej, wydawanie Szkolnej gazetki "Skrytek", obchody Dnia Edukacji Narodowej, organizacja dyskoteki szkolnej, " Kolorowy tydzień " , losowanie " Szczęśliwego numerka " , kontrola obowiązkowości uczniów, Mikołajki, Dzień koszuli i krawata oraz Dzień spódnicy, konkurs na gazetkę ścienną z okazji Święta Niepodległości, Halloween, Andrzejki w szkole, Góra Grosza, Wybór Rzecznika Praw Ucznia,

Nie można pominąć działań naszego szkolnego radia "Remont" na którego dobry wizerunek pracowali w tym roku Michalina Szostak i Aneta Walaszek z IIIA, Iza Lemieszka i Magda Bajrowska z IIIA, Ola Grzywaczewska i Julia Jarzyna z IIB, Iza Konieczna i Patrycja Kołyska z IIIE, Małgorzata Baran z IIIC.

2008_2009

Przewodniczący – Rafał Sural - IIID

Zastępca przewodniczącego – Wioleta Zelek - IIIA

Sekretarz – Marcin Olszewski - IIID

Pozostali członkowie – Paulina Bąk –IID, Marta Wnuk –IIIB

 • opiekun Samorządu - pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnego radiowęzła "Remont" – pan Krzysztof Rzążewski
 • opiekun szkolnej gazetki "Skrytek" – pani Ewa Olszewska
 • Rzecznik Praw Ucznia – pani Teresa Matosek

działalność:

Wybory do Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, współpraca z organizacjami i fundacjami, zagospodarowanie gazetki ściennej, wydawanie Szkolnej gazetki „Skrytek”, obchody Dnia Edukacji Narodowej, organizacja dyskoteki szkolnej, "Kolorowy tydzień", losowanie "Szczęśliwego numerka", kontrola obowiązkowości uczniów, Mikołajki, Dzień koszuli i krawata oraz Dzień spódnicy, konkurs na gazetkę ścienną z okazji Święta Niepodległości, Halloween, Andrzejki w szkole, Góra Grosza, Wybór Rzecznika Praw Ucznia, współorganizacja pikniku jesiennego

2007_2008

Przewodnicząca – Magdalena Wasążnik III F

Zastępca – Mateusz Kępka III F

Sekretarz – Sebastian Sadoch III C

Pozostali członkowie – Krzysztof Zieliński –III D, Rafał Sural –II D

Mateusz Bąk – klasa IVT (reprezentant szkoły średniej)

Opiekun - pan Krzysztof Rzążewski

Sekcje

- sekcja dekoracyjno informacyjna – Magda Wasążnik

- sekcja wydawnicza i informatyczna – Sebastian Sadoch

- sekcja kulturalna i uroczystości szkolnych – Mateusz Kępka

- sekcja porządkowa – Rafał Sural

- sekcja konkursowa i rewizyjna – Krzysztof Zieliński

- sekcja współpracy ze środowiskiem lokalnym – Mateusz Bąk

działalność:

- organizacja ślubowania klas pierwszych, pomoc przy organizacji Rodzinnego Pikniku sportowo - ekologicznego, kontynuacja „Szczęśliwego numerka”, redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, organizacja dyskotek szkolnych , opracowanie regulaminu Rzecznika Praw Ucznia, wybór Rzecznika Praw Ucznia, organizacja „Andrzejek”, organizacja konkursów w szkole (Góra Grosza, Najstraszniejsza Dynia, Najciekawsza Gazetka ścienna z okazji 11 listopada, Kolorowy Tydzień, Najciekawszy odlew z wosku z okazji Andrzejek, Czapka Mikołaja, Świąteczny wystrój sal), udział w akcjach charytatywnych(Organizacja akcji charytatywnej „Góra Grosza” , Współorganizacja XVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy), powołanie do pracy sekcji, kontrola systematyczności noszenia identyfikatorów, mundurków oraz zmiany obuwia, aktualizacja tablicy SSU, współpraca z kołami i organizacjami działającymi na terenie szkoły, opracowanie regulaminu Rzecznika Praw Ucznia, konkurs o „Puchar Dyrektora Szkoły”, Walentynki, Dzień Kobiet, Święto Wiosny, Kiermasz używanych podręczników

- W czasie ferii zimowych 2007/08 – dzięki pracy członków Fundacji i uczniów założone zostały głośniki na korytarzach i w klasach oraz komputer do radiowęzła. Powstał on dzięki Fundacji „Nauka Sport Rekreacja” i Radzie Rodziców. Radiowęzeł nosi wdzięczną nazwę - „Remont” wybraną przez uczniów. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji, poznawania tajników pracy radiowca, prezentowania swoich umiejętności. Nad uczniami czuwał p. K. Rzążewski.

2006_2007

Przewodnicząca – Katarzyna Kurkowska – 3a

Sekcja redakcyjna – Mateusz Kurdej - 3a

Sekcja – dekoracyjna – Monika Bukat – 2f

Sekcja informacyjna – Magdalena Wasążnik – 2f

Sekcja porządkowa – Kamila Jastrzębska – 2f

Sekcja kulturalna – Katarzyna Kurkowska – 3a

opiekunowie Samorządu - p. Ewa Olszewska i p. Adam Marczak

opiekun szkolnej gazetki "Skrytek" – pani Ewa Olszewska, pan Krzysztof Rzążewski

Rzecznik Praw Ucznia – pani Teresa Matosek

działalność:

Kontynuacja "Szczęśliwego numerka", redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, organizacja dyskotek (szkolnych i wyjazdowych), organizacja konkursów w szkole, udział w akcjach charytatywnych, opracowanie wyników konkursu "Puchar Dyrektora Szkoły", współpraca z kołami i organizacjami działającymi na terenie szkoły, kontrola zmiany obuwia i noszenia identyfikatora, organizacja Walentynek, organizacja I Dnia Wiosny, kontrola butów i identyfikatorów, Kolorowy tydzień.

2005_2006

Gospodarz szkoły - Marcelina Woźniak - 3b

Z-ca – Mateusz Szuchnik3f

Sekretarz -Barbara Dziedzic 3a

Członkowie -Martyna Wiącek 3a, Mateusz Zawada 3d, Agnieszka Marciniak – klasa IIILO (reprezentantka szkoły średniej)

Sekcje:

Wydawnicza- Barbara Dziedzic, p. Ewa Olszewska, p.Krzysztof Rzążewski

Rewizyjna -Mateusz Zawada, p. Danuta Potiopa

Kulturalna -Marcelina Woźniak, p. Agnieszka Cichecka

Porządkowa -Martyna Wiązek, p. Krzysztof Rzążewski

Informacyjna -Mateusz Szuchnik, p. Krzysztof Rzążewski

Opiekun Samorządu – pan Krzysztof Rzążewski

opiekun szkolnej gazetki "Skrytek" – pani Ewa Olszewska, pan Krzysztof Rzążewski

działalność:

kontynuacja "Szczęśliwego numerka", redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, organizacja dyskotek (szkolnych i wyjazdowych), organizacja konkursów w szkole, udział w akcjach charytatywnych, opracowanie wyników konkursu "Puchar Dyrektora Szkoły", współpraca z kołami i organizacjami działającymi na terenie szkoły, kontrola zmiany obuwia i noszenia identyfikatora, organizacja Walentynek, organizacja I Dnia Wiosny, kontrola butów i identyfikatorów, Kolorowy tydzień, współpraca przy organizacji WOŚP

2004_2005

Gospodarz szkoły - Agata Tomaszewska,

Z-ca – Bartosz Pałka;

Skarbnik – Martyna Wiacek

Członkowie – Aneta Kowalska, Mateusz Zawada

Opiekunowie Samorządu - p. Teresa Matosek i p. Krzysztof Rzążewski

Sekcje:

Naukowa -Michał Kowalski, p.Magdalena Kubicka

Wydawnicza -Krzysztof Jaworski, p. Ewa Olszewska

Sportowa -Marta Kelner, p. Mariusz Krzeszowski

Dekoracyjno-informacyjna -Paulina Rendaszek, p. Elżbieta Nomirska, p. Jolanta Kondej

Wolontariat -Karolina Gas, p. Dorota Stańczak

Rewizyjna - Karolina Gas, p. Danuta Potiopa

Kulturalna - Dominika Wąsewicz, p. Agnieszka Celińska

Porządkowa - Monika Kurowska, p. Krzysztof Rzążewski

działalność:

Wybór Nauczyciela Roku, Miss szkoły wśród nauczycielek, Mister szkoły wśród nauczycieli, Dzień spódnicy, Dzień koszuli i krawata, Najsympatyczniejsza dziewczyna, Najsympatyczniejszy chłopak, Góra grosza, Kolorowy Tydzień, Czapka Mikołaja, Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną, kontynuacja „Szczęśliwego numerka”, organizacja szkolnych Walentynek, organizacja Gimnazjalnych Igrzysk Olimpijskich, redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, współpraca z Urzędem Gminy w Celestynowie, organizacja konkursów w szkole, udział w akcjach charytatywnych, sprawna działalność sekcji, wybór członków SSU na rok szkolny 2005/2006. Nawiązano bliską współpracę z Urzędem Gminy w Celestynowie poprzez organizację wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy.

2003_2004

przewodnicząca (gospodarz szkoły) - Elżbieta Mielcuch - 3c

zastępca - Agata Tomaszewska - 2b

pozostali członkowie:

brak danych (posiadających wiedzę prosimy o dostarczenie nazwisk)

Opiekun Samorządu - pani Wanda Nowak

Działały sekcje - naukowa,wydawnicza, sportowa, dekoracyjna, wolontariat, europejska, rewizyjna, kulturalna, porządkowo - informacyjna; - przewodniczący spośród uczniów i nauczyciele jako opiekunowie sekcji.

działalność:

Ślubowanie klas pierwszych, Walentynki, Andrzejki, Pożegnanie Zimy, Mikołajki w szkole i przedszkolach, wybór Rzecznika Praw Ucznia, Święto Patrona Szkoły, pomoc koleżeńska w nauce, Bal karnawałowy, organizacja dyskotek, konkurs na nazwę gazetki szkolnej

2002_2003

skład: brak danych(posiadających wiedzę prosimy o dostarczenie nazwisk)

Opiekun Samorządu - pan Marcin Kwiatkowski

działalność:

Andrzejki, Mikołajki, WOŚP, Góra grosza, Dzień Wiosny. Opracowano regulamin SU- wybory władz SSU poprzez powszechne wybory, wybór opiekuna przez kolegium elektorów

2001_2002

przewodnicząca (gospodarz szkoły) - Magda Sokół

zastępca - Anna Zalewska, Katarzyna Nakonieczna

Członkowie:

Anna Stasiak, Ines Żołądek, Bartłomiej Wyglądała, Michał Koc, Wiktor Pyra

Opiekun Samorządu - pani Teresa Matosek

działalność:

Dyskoteki, akcja zbierania pieniędzy "Złotówka dla dzieci z Afganistanu", WOŚP, Konkurs na dekorację świąteczną, Walentynki, Dzień Wiosny

2000_2001

przewodnicząca (gospodarz szkoły): Anna Macios - 2d

zastępca: Magda Sokół - 2c, Emilia Gorzkowska - 1 g

Skarbnik: Anna Stasiak - II C, Katarzyna Nakonieczna - I G

Sekcja sportowa: Magdalena Kopcińska - II F, Piotr Żołądek - I F

Sekcja dekoracyjna: Katarzyna Rudek - II F, Magdalena Rogowska - I A

Sekcja pomocy uczniowskiej: Agnieszka Gąska - II D, Monika Rus - I B

Opiekunowie Samorządu: pani Danuta Bączkowska - Kalużna, pan Tomasz Skrzypkowski, pan Mariusz Krzeszowski

działalność:

Organizacja Mikołajek szkolnych, dyskoteka charytatywna, Czarna procesja - ogólnopolska akcja przeciwko narkomanii, Walentynki, Dzień Wiosny, Konkurs na dekorację świąteczną, organizacja pomocy koleżeńskiej w klasach

1999_2000

przewodnicząca (gospodarz szkoły) - Sylwia Ćwiek

przedstawiciele klas do Rady SU:

1a - Hanna Jabłońska, 1b - Monika Zawada, 1c - Magda Sokół, Anna Stasia, 1d - Anna Macios, 1e - Agnieszka Gąska, Dorota Żórawska, 1f - Magda Kopcińska, 1g - Rafał Sawic

działalność:

Andrzejki, Walentynki, wydawanie gazetki szkolnej, współpraca przy organizacji sportowych turniejów międzyszkolnych i międzyklasowych; dyskoteki, zbiórka w ramach WOŚP, prowadzenie sklepiku, współudział w organizacji Karnawału antycznego, Mikołajki, Dzień Wiosny - impreza międzyklasowa połączona z ustanawianiem rekordów Szkolnej Księgi Guinnessa, Dzień Sportu - Gimnazjalne Igrzyska Sportowe.