KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

Egzamin gimnazjalny 10 - 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty 15 - 17 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2018 r.

2 listopada 2018 r.

10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. - egzamin gimnazjalny

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.