KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

szczegółowy kalendarz roku szkolnego w załączniku