HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.Data spotkaniaZakres, tematyka spotkaniaOsoba odpowiedzialna za organizację
1.31 sierpnia 2016r.
godz. 18.00 (środa) w sali gimnastycznej
Zebranie wychowawców z Rodzicami klas I (zasady funkcjonowania szkoły, Statut, wybór RR, itp.) Wychowawcy klas I,
2.14 września 2016r.
(środa) 18.00
Zebranie z Rodzicami (zasady funkcjonowania szkoły, Statut - ocenianie wewnątrzszkolne, Regulaminy itd. Zebranie Rady Rodziców.Wychowawcy
Dyrektor Szkoły
3.12 października 2016r.
(środa) 18.00
Zebranie wychowawców z Rodzicami
Zebranie Rady Rodziców
Wychowawcy klas, Przygotowanie zebrania dla rodziców - Pani J. Klejn
Dyrektor Szkoły
4.16 listopada 2016r.
(środa) 18.00
Zebranie wychowawców z Rodzicami
Profilaktyka dla rodziców
Wychowawcy, Teresa Sitek - Zdziarska, Przygotowanie zebrania dla rodziców - Pani J. Klejn,
5.14 grudnia 2016r.
(środa) 18.00
"Dzień otwarty" dla Rodziców
(propozycje ocen semestralnych)
wychowawcy, Przygotowanie zebrania otwartego dla rodziców - Pani J. Klejn,
6.1 lutego 2017r.
(środa) 18.00
Zebranie z Rodzicami
(podsumowanie wyników nauczania i zachowania za semestrze I w ramach szkoły i klasy)
Wychowawcy klas, Dyrekcja
7.22 marca 2017r.
(środa) 18.00
"Dzień Otwarty" dla rodziców Wychowawcy, Teresa Sitek - Zdziarska, Przygotowanie sali (dekoracja), sprzętu, dyplomów - Pani J. Klejn,
8.17 maja 2017r.
(środa) 18.00
Zebranie z Rodzicami- profilaktyka dla rodziców
(propozycje ocen końcoworocznych)
Wychowawcy, Przygotowanie zebrania otwartego dla rodziców - Pani J. Klejn,