HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp.Data spotkaniaZakres, tematyka spotkania
1.25 września 2017r.
godz. 18.30 (poniedziałek)
Zebranie wychowawców z Rodzicami
2.24 października 2017r.
18.30 (wtorek)
Dzień otwarty
3.5 grudnia 2017r.
18.30 (wtorek)
Zebranie - (propozycje ocen semestralnych)
4.6 lutego 2018r.
18.30 (wtorek)
Zebranie
(podsumowanie I półrocza)
5.20 marca 2018r.
18.30 (wtorek)
Dzień Otwarty
6.24 kwietnia 2018r.
18.30 (wtorek)
Dzień Otwarty
7.15 maja 2018r.
18.30 (wtorek)
Zebranie-(propozycje ocen na II półrocze)