UROCZYSTOŚĆ W 74 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ.

W niedzielę 6 kwietnia Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. Józefa Czumy „Skrytego” w Celestynowie, kończąc trwający rok patronat nad pomnikiem Katyń 1940, zaprosiło społeczność powiatu otwockiego na ważną uroczystość przy kościele Pallotynów w Otwocku.

Z okazji 74 rocznicy zbrodni katyńskiej dla upamiętnienia Polaków z powiatu otwockiego zamordowanych na terenie ZSRR przy pomniku Katyń 1940 zebrali się członkowie rodzin katyńskich, przedstawiciele władz powiatu, miasta Otwocka, gminy Celestynów, radni, przedstawiciele duchowieństwa. Zgromadziły się reprezentacje szkół z powiatu i poczty sztandarowe, a szczególnie licznie przybyli uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. por. Józefa Czumy „Skrytego”.

Po uroczystej mszy świętej zebranych powitała Dorota Stańczak Dyrektor Gimnazjum. Podkreśliła szczególny charakter uroczystości, wyraziła też przekonanie, że dla celestynowskich gimnazjalistów dzięki patronatowi i działaniom z nim związanym sprawa Katynia zyskała szczególne znaczenie.

W uroczystym Apelu Poległych, uczczono pamięć polskich obywateli poległych na Wschodzie w czasie II wojny światowej.

Ważnym elementem uroczystości było odsłonięcie nazwiska 37 osoby upamiętnionej pomnikiem Katyń 1940 w Otwocku. Porucznik Tadeusz Kuliński, walczył na Zamojszczyźnie, był jeńcem Starobielska, został zamordowany w Charkowie. Był mężem Zofii z Jankowskich Kulińskiej, która czas wojny i okres powojenny spędziła w Celestynowie ( majątek Skarbonka na Lasku – należał do rodziny Jankowskich ), angażując się w działalność konspiracyjną , harcerską i nauczycielską. Odsłonięcia nazwiska porucznika Kulińskiego dokonali Dyrektor Gimnazjum w Celestynowie Dorota Stańczak, przedstawiciel Inicjatywy Prawda Pamięć Przebaczenie Wiesław Muszyński, przewodniczący Klubu Twórczego Myślenia Jan Górzyński oraz Ryszard Kozłowski – artysta rzeźbiarz – autor pomnika.

Chwilę refleksji przy poezji i piosence przygotowała młodzież z Celestynowaa potem nastąpiło przekazanie patronatu na kolejny rok Liceum Ogólnokształcącemu im. Juliusza Słowackiego w Otwocku. W asyście pocztów sztandarowych szkół dyrektor Dorota Stańczak przekazała na ręce Wicedyrektor Zofii Winiarek Akt Patronacki, Krystyna Obara Morawska z Klubu Twórczego Myślenia wręczyła „Akt Erekcyjny Pomnika Katyń – 1940”. Wiesław Muszyński przekazał dla Gimnazjum pamiątkową płaskorzeźbę.

W krótkim przemówieniu dyrektor Liceum im. J. Słowackiego podkreśliła szczególny obowiązek i zaszczyt, którego podejmuje się młodzież licealna dla utrwalania pamięci o Katyniu.

Głos zabrał Krzysztof Szczegielniak z Rady Powiatu Otwockiego podkreślając iż udało się zrealizować założone cele, stawiane przez budowniczych pomnika – uczczenie pamięci Polaków i budowanie postaw patriotycznych w młodym pokoleniu. W imieniu Wójta Gminy Celestynów na wielkie znaczenie kształtowania postaw młodych ludzi zwróciła też uwagę pani Paula Szymańczak.

Na zakończenie uroczystości przy akompaniamencie wzruszającej muzyki przy pomniku złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.

Dyrektor Gimnazjum podziękowała zebranym za obecność podczas szczególnej lekcji pamięci i patriotyzmu. Podziękowania złożyła dla władz Powiatu, miasta Otwocka oraz Gminy Celestynów za opiekę i pomoc podczas minionego roku, podziękowała też Zespołowi Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych. Na szczególną wdzięczność zasługuje Ireneusz Krzyżanowski z Inicjatywy Prawda Pamięć Przebaczenie, który przez cały rok towarzyszył działaniom Gimnazjum, zarażał optymizmem i motywował do działania.

Statuetka pomnika Katyń 1940 powędrowała do młodzieży i nauczycieli Liceum im. J. Słowackiego. Czas patronatu Gimnazjum im. por. J. Czumy „Skrytego” minął. Delegacje i poczet sztandarowy naszej szkoły na pewno będą nadal obecne w Otwocku przy pomniku Katyń 1940 podczas kolejnych rocznic.

Patronat nad pomnikiem "Katyń 1940" w Otwocku

W ramach patronatu nad pomnikiem "Katyń 1940" Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy "Skrytego" w  Celestynowie przygotowało uroczystość związaną z 74 rocznicą agresji ZSSR na Polskę.

W niedzielę 22 września w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Otwocku została odprawiona msza w intencji Polaków zamordowanych przez Rosjan w czasie II wojny światowej. Wzięły w niej udział poczty sztandarowe szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu otwockiego, władze samorządowe Otwocka i Celestynowa, przedstawiciele Rodzin Katyńskich oraz liczna reprezentacja naszej społeczności szkolnej- uczniowie, nauczyciele, rodzice.

Następnie wszyscy udali się pod pomnik, przy którym wartę honorową pełnili harcerze z gimnazjum z Celestynowa. Tę część uroczystości rozpoczęło przemówienie Dyrektor Gimnazjum Pani Doroty Stańczak, która podkreśliła znaczenie kształtowania świadomości młodego pokolenia poprzez poznawanie historii. Hołd ofiarom zbrodni katyńskiej oddano w apelu poległych przygotowanym przez pluton honorowy z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. Montaż poetycko-muzycznym w wykonaniu młodzieży klas IIIa, IIa, IIb naszego gimnazjum wywołał nastrój zadumy i refleksji nad wojennymi losami Polaków. Na zakończenie delegacje władz powiatu, gminy Celestynów, szkół złożyły kwiaty przed pomnikiem "Katyń 1940".

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie i nauczyciele gimnazjum ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

Przemówienie pani Dyrektor

Szanowni Państwo.

Społeczność Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia porucznika Józefa Czumy "Skrytego" w Celestynowie z dumą przyjmuje zaszczytny obowiązek patronatu nad pomnikiem Katyń 1940.

W czasie II wojny światowej nastąpiło unicestwienie elit naszego narodu - zgodnie z planem najeźdźców - Niemców i Rosjan. Pamięć o zbrodni na Polakach sprzed 73 lat jest niezwykle ważna, wiele lat obowiązywało przecież kłamstwo katyńskie. Obecnie można mówić prawdę o Katyniu. Odkrywane są kolejne materialne ślady zbrodni.

Czcimy dziś w sposób szczególny ofiary z naszej "małej" ojczyzny. Budujemy świadomość i utrwalamy ślad w pamięci młodego pokolenia Polaków.

Uczniowie naszej szkoły przez najbliższy rok biorąc udział w wielu działaniach edukacyjnych. szczególnie zbliżą się do prawdy o Katyniu.

"Katyń 1940"

14 kwietnia 2013 roku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Por. J. Czumy "Skrytego" w Celestynowie przejęło patronat nad pomnikiem "Katyń 1940" w Otwocku.

Pomnik "Katyń 1940" - ku czci mieszkańców powiatu otwockiego zamordowanych podczas II wojny światowej w ZSRR odsłonięto w Otwocku 20 września 2009 ( przy kościele pallotynów, ul. Żeromskiego). Szkoły powiatu otwockiego sprawują kolejno patronat nad pomnikiem "Katyń 1940". Pamięć o wydarzeniach II wojny światowej utrwalana jest w świadomości młodego pokolenia Polaków.

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy "Skrytego" w Celestynowie uczestniczyło od 2005 roku w różnych działaniach związanych z inicjatywą upamiętnienia zbrodni katyńskiej na terenie powiatu otwockiego.

W niedzielę 14 kwietnia odprawiona została msza święta w intencji Polaków zamordowanych przez Rosjan w czasie II wojny światowej, uczczono również pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Uroczystość przy pomniku zorganizowało Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku. Pan Grzegorz Michalczyk członek Zarządu powiatu otwockiego podziękował Dyrektor Liceum Pani Joannie Michalczyk za patronat. Głos zabrał Pan Zbigniew Szczepaniak, prezydent miasta Otwocka. W części słowno - muzycznej wystąpiła młodzież licealna, przybliżając przeżycia Polaków więzionych przez Rosjan oraz wizerunek rodziny Solskich, związanej z Otwockiem a naznaczonej, podobnie jak rodziny 34 innych ofiar, tragedią zbrodni katyńskiej.

W asyście pocztu sztandarowego naszej szkoły Pani Dyrektor Dorota Stańczak przyjęła od Pani Joanny Michalczyk akt patronacki a z rąk Pana Wiesława Muszyńskiego "Akt Erekcyjny Pomnika Katyń - 1940". W wygłoszonym przemówieniu Pani Dyrektor zwróciła uwagę na budowanie świadomości i utrwalanie śladu o zbrodni w pamięci młodego pokolenia Polaków - szczególnie uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy "Skrytego" w Celestynowie.

Po salwie honorowej w wykonaniu Bractwa Strzelców Kurkowych "Lechity" z Otwocka nastąpił apel poległych przygotowany przez pluton honorowy z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku a następnie delegacje władz powiatu, Gminy Celestynów, instytucji oraz szkół z powiatu otwockiego złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Po uroczystości uczniowie reprezentujący poszczególne klasy gimnazjum, przywieźli do szkoły statuetkę Pomnika Katyń 1940. Działania edukacyjne dotyczące historii zbrodni katyńskiej oraz opieka nad pomnikiem trwały będą do kwietnia 2014 roku.

Iwona Skóra

"Katyń 1940" - pamięci Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej przez Rosjan

15.04.2012 r. delegacja szkoły z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystościach przy pomniku "Katyń 1940"w kościele Zesłania Ducha Świętego w Otwocku.

Pomnik "Katyń 1940" - wzniesiono ku czci mieszkańców powiatu otwockiego zamordowanych w Katyniu podczas II wojny światowej. Odsłonięty został w Otwocku 7 września 2010. ( przy kościele palotynów, ul. Żeromskiego). Pomnik powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia - Klub Twórczego Myślenia, Międzyszkolnego Powiatowego Komitetu Promocji Przedsięwzięć Edukacyjnych oraz Inicjatywie Obywatelskiej " Prawda - Pamięć - Przebaczenie ".

W roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum im. Por. J. Czumy w Celestynowie będzie sprawowało patronat nad pomnikiem "Katyń 1940".