76 rocznica utworzenia polskiego Państwa Podziemnego

Dnia 28.09.2015 r. w Kościele pw NMP w Celestynowie odbyły się uroczystości związane z 76 rocznicą utworzenia polskiego Państwa Podziemnego oraz otwarciem "Celestynowskiego Szlaku Państwa Podziemnego". Organizatorem uroczystości była Fundacja "Nauka-Sport-Rekreacja" wraz z Zespołem Szkół w Celestynowie. Na uroczystości przybyli: p. Witold Kwiatkowski Wójt Gminy Celestynów, p. Wiktor Piasecki - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, p. Hanna Pawłowska - Dyrektor GOK, p. Anna Kędziorek - Dyrektor SP w Celestynowie, p. Tomasz Wyglądała - Sołtys Celestynowa, p. Janina Warowna - uczestniczka tajnego nauczania oraz przedstawiciele ZHP i mieszkańcy Gminy Celestynów.

Po uroczystej mszy św. nastąpiło symboliczne otwarcie dla społeczności lokalnej oraz turystów zamiejscowych "Celestynowskiego Szlaku Polskiego Państwa Podziemnego" - na dziesięciu tablicach ustawionych na szlaku przedstawione zostały informacje ilustrujące wydarzenia z dziejów Celestynowa czasów II wojny światowej.

Dokonano również odsłonięcia pamiątkowej tablicy służącej upamiętnieniu Celestynowskich Szarych Szeregów i akcji "Małego Sabotażu", która polegała na namalowaniu na Pomniku X - lecia Niepodległości w Celestynowie Kotwicy - znaku Polski Walczącej. Było to w roku 1944. Kilkanaście lat temu znak ten został nieopatrznie zniszczony. Kotwica wykonana na kamiennej tablicy została przytwierdzona do cokołu pomnika wraz z informacją o szczegółach tamtego historycznego wydarzenia.

Dopełnieniem wydarzenia był Bieg Maratoński (sztafeta olimpijska na dystansie 42 km 195 m, w której udział wzięło około 150 uczniów Zespołu Szkół w Celestynowie) rozegrany ku czci celestynowskich Szarych Szeregów i Bohaterów Tajnego Nauczania na terenie Gimnazjum.

Wykonanie szlaku uraz tablicy pamiątkowej było możliwe dzięki współfinansowaniu przez Gminę Celestynów w ramach zadania publicznego kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego projektu pn. "Celestynowski szlak polskiego państwa podziemnego" zrealizowanego przez Fundację "Nauka-Sport-Rekreacja".