Dziecięca sesja

6 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie, odbyła się Pierwsza Dziecięca Sesji Rady Gminy.

Celem tego pomysłu było przybliżenie młodym obywatelom naszej Gminy zasad funkcjonowania samorządu lokalnego.

Radę tworzyli uczniowie szkół Gminy Celestynów. Do stołów przy których siedzieli młodzi radni zostali zaproszeni: wójt, Pan Stefan Traczyk, Pani Olga Wileńska - Kierownik Zakładu Obsługi Szkół oraz Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Łukasz Winiarski. Po oficjalnym otwarciu sesji, radny Pan Łukasz Winiarski, objaśnił pokrótce zasady funkcjonowania Gminy. Chciano, aby te obrady jak najbardziej odwzorowywały prawdziwe. Miało, więc miejsce ślubowanie radnych, wybór nowego Przewodniczącego, pytania zadawane do wójta przez radnych, ale też i zainteresowanych z publiczności oraz podjęcie dwóch uchwał. Jedna z nich dotyczyła nadania imienia skate parkowi w Celestynowie. Nazwano go Parkiem Przyjaźni. Ogólnie wśród młodych radnych panowało wielkie podekscytowanie, spowodowane udziałem w tym nowatorskim przedsięwzięciu. Wielkich emocji dostarczyło przede wszystkim zadawanie pytań do Wójta. Odpowiadał na nie dziecięcy wójt, ale czasami z braku informacji na dany temat, wspomagał go wójt Stefan Traczyk. Pytania dotyczyły konkretnych problemów z jakimi borykają się mieszkańcy Gminy.

Jak na pierwszy raz całość przebiegła sprawnie. Przewodniczący Komisji Oświaty powiedział na koniec, abyśmy "mądrze bawili się demokracją".

Myślę, że była to ciekawa lekcja demokracji.

Na koniec jednodniowy Przewodniczący, zakończył Pierwszą Dziecięcą Sesję Rady Gminy, a Pani Janina Skrzypiec-Nowak, Dyrektor SP im. Batalionu "Zośka" podziękowała wszystkim za udział w tym wydarzeniu.

Pomysłodawca: Pani Olga Wileńska

Realizator: Pan Robert Witek

Skład Pierwszej Dziecięcej Sesji Rady Gminy Celestynów:

Wójt: Aleksander Kotowski

Sekretarz: Piotr Jastrzębski

Skarbnik: Olga Konieczna

Przewodniczący: Kamil Abramowicz

Radni: Aleksandra Ciborowska, Emanuel Grochal, Kacper Hada, Zofia Jastrzębska, Karolina Kocyk, Anna Ocypa, Karolina Pokrywka, Patrycja Rogulska, Natalia Soszka, Piotr Strzeżysz, Tomasz Szeląg, Julia Szulc, Joanna Wyrzyk, Magdalena Żebrowska

Piotr Strzeżysz kl. IIIC