MARATON i CELESTYNÓW
MENS SANA IN CORPORE SANO

2012 rok – 60-ta rocznica powstania gminy Celestynów. 12 września 2012 roku – 2502 rocznica bitwy pod Maratonem. A jaki był ten dzień w naszym Gimnazjum?

Były lekcje, jak zwykle. Ale było też zdarzenie niecodzienne, w którym wzięli udział uczniowie klas sportowych oraz drużyny reprezentujące niemal wszystkie (poza 2d) klasy gimnazjalne. Zdarzeniem tym było przeprowadzenie kolejnego biegu – sztafety maratońskiej realizowanej w ramach projektu Biegnij z Historią.

Jak było?

Z jednej strony niepowodzenie w realizacji ambitnego planu pobicia rekordu – nasza sztafeta uzyskała wynik o 97 sekund gorszy od maratońskiego rekordu świata, ale z drugiej strony sukces w postaci wyniku: 2 godziny, 5 minut,15 sekund – to najlepszy rezultat w historii naszych sztafetowych biegów maratońskich.

Miło było patrzeć, jak ponad 90 uczestników sztafety porwanych zostało wspólnym dążeniem do dorównania najlepszemu biegaczowi świata (Patrick Makau z Kenii przebiegł maraton w czasie 2 godziny, 3 minuty, 38 sekund). Jako biegacze chcieliśmy dać z siebie wszystko, by uzyskać rekordowy wynik i prawie nam to się udało.

Pięknie biegliśmy, ale też pięknie dopingowaliśmy tych, którzy biegną, zwłaszcza wtedy, gdy podczas nawrotów na wyjątkowo śliskiej tego dnia bieżni tracili oni nie tylko szybkość, ale też równowagę. Kto tego nie przeżył, ten nie wie jak bardzo doping kolegów pomaga pokonać zniechęcenie i myśl o rezygnacji z dalszego biegu. W każdym wypadku zwyciężało poczucie sztafetowej wspólnoty – muszę dobiec i przekazać pałeczkę, bo tego ode mnie oczekują pozostali członkowie sztafety.

Zawody skończone. Zdaliśmy egzamin z biegu, zespołowego współdziałania, koleżeństwa. Na rekord przyjdzie czas, może już podczas następnej próby. Dziś jest satysfakcja po dobrym biegu i pamiątkowe zdjęcia, które pokazują, że sztafeta maratońska to nie łagodny spacerek.

Dziękujemy za udział w sztafecie, koleżeńską postawę, sportową walkę. Życzymy sukcesów w następnych biegach i przyjemności z oglądania zdjęć, które są trwałą pamiątką naszego sposobu na uczczenie 60-lecia powstania gminy Celestynów – w 2502-gą rocznicę bitwy maratońskiej.

Anna Struska Gątkowska – nauczyciel wf

Tomasz Skrzypkowski – nauczyciel historii i wos

P.S. Dziękujemy Paniom Dyrektor - Dorocie Stańczak i Marzenie Kuczyńskiej za przychylność i wsparcie w realizacji projektu, Pani Edycie Krzemińskiej i panu Zbyszkowi za pomoc techniczną w przeprowadzeniu imprezy, Fundacji „Nauka Sport Rekreacja”, z panią Małgorzatą Bojanowską na czele, za regeneracyjny poczęstunek dla uczestników sztafety, wychowawcom klas za współpracę, a wszystkim nauczycielom za życzliwość i wyrozumiałość.

WYNIKI RYWALIZACJI KLAS

w ramach sztafety maratońskiej 12 września 2012.

Najlepszą sztafetą wśród klas pierwszych była reprezentacja klasy Ic w składzie: Mateusz i Tomasz Dąbrowscy, Zuzanna Nowak, Sandra Łączyńska i Michał Siudak.

W rywalizacji klas drugich zwyciężył zespół z klasy IIb, który tworzyli: Szymon Krzemiński, Kacper Zalewski, Mariusz Jawnik, Bartłomiej Miernicki i Jakub Kaczelnik.

Zwycięzcą wśród klas trzecich była drużyna z klasy IIIb: Joanna Wyrzyk, Kamil Abramowicz, Sebastian Rosłaniec, Jakub Zakrzewski i Adam Betliński.

Gratulujemy!