Dzień z Europamobil 20.09.2012

"Europamobil" to projekt dla uczniów i studentów. 20 studentów z różnych krajów Unii Europejskiej podróżuje autokarem, tzw. "Europamobil", do szkół znajdujących się w wybranym i co roku innym regionie Europy (dotąd były to szkoły w Niemczech i Francji), aby przeprowadzić z uczniami warsztaty na różne tematy europejskie. Od roku 2009 projekt realizują wspólnie Fundacja Genshagen i Fundacja Roberta Boscha w różnych regionach europejskich.

W roku 2011 i 2012 Pan Matthias Platzeck, Premier Kraju Związkowego Brandenburgii oraz Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, objęli patronatem projekt Europamobil.

Każdego roku tworzony jest międzynarodowy zespół składający się ze studentów, którzy najpierw biorą udział w seminarium przygotowawczym, a następnie przeprowadzają w ciągu dwóch tygodni warsztaty na różne europejskie tematy odwiedzając każdego dnia inną szkołę. Równolegle do właściwego programu projektu uczniowie otrzymują od instytucji aktywnych na płaszczyźnie europejskiej informacje o tym, w jaki sposób mogą być mobilni w Europie.

Dnia 20 września 2012, 19 studentów z Europy (Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Słowenii, Rumunii, Irlandii, Luksemburga i Polski) przybyło swym euromobilem do Gimnazjum w Celestynowie.

Na początku odbyło się spotkanie inauguracyjne na sali gimnastycznej, podczas którego koordynator projektu i opiekun studentów p. Stephen Bastos przybliżył wszystkim zgromadzonym uczniom, nauczycielom i przedstawicielom Gminy Celestynów ideę projektu. Następnie głos oddano studentom. Każdy z nich przedstawił się osobiście i opowiedział pokrótce o kraju, z którego pochodzi. Potem były wspólne tańce i śpiew. Było bardzo wesoło, a studenci dali się poznać jako weseli i otwarci ludzie.

Kolejnym punktem dnia były cztery, 90 minutowe warsztaty w języku angielskim, w których wzięło udział ok. 200 uczniów. Tematem przewodnim wszystkich warsztatów była Unia Europejska, a dokładniej: jak działa UE, różnorodność kulturowa i tożsamość europejska, migracja w Europie, populizm w Europie. W celu wyjaśnienia uczniom tych trudnych tematów studenci wykorzystywali różne formy i sposoby pracy z uczniami, aby w sposób łatwy i przyjemny uświadomić im jakie możliwości stwarza im Unia Europejska. Były to między innymi różnorodne zabawy, quizy, konkursy, prezentacje, praca w grupach, najróżniejsze materiały plastyczne.

Dla uczniów była to także wspaniała okazja spotkania z "żywym" językiem, jak również ciekawa propozycja nauki, m.in. języka angielskiego, w inny sposób niż poprzez zajęcia lekcyjne.

Na korytarzu szkolnym wolontariusze uruchomili centrum informacyjne, gdzie zachęcali młodzież do udziału w konkursach o tematyce europejskiej oraz zapoznawali z ofertą, jaką UE proponuje młodym osobom. Nie było końca rozmowom, śmiechom, śpiewom przy akompaniamencie gitary.

Dzięki "Europamobil" uczniowie stają się świadomi możliwości, jakie stwarza im Unia Europejska, otwierając przed nimi swoje granice i zapraszając do bycia "mobilnym". Poprzez wspólną pracę uczniów i studentów młodzież uczy się lepiej poznawać i rozumieć państwa sąsiednie i ich mieszkańców.

Spotkanie było interesujące i wzbogaciło uczniów o nowe doświadczenia. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś przeżyjemy taką przygodę.