zbiórka makulatury i zużytych baterii

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie naszego gimnazjum zbierają makulaturę (biorąc też udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) oraz zużyte baterie.

Wyniki zbiórki są prezentowane na bieżąco na tablicy ogłoszeń SU oraz są uwzględniane w ogólnej punktacji konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły. Klasa, która zdobędzie Puchar otrzyma też nagrodę pieniężną, za którą może sfinansować jednodniowa wycieczkę klasową na koniec roku szkolnego.

Ilość zebranej makulatury do 15 grudnia - 2 828 kg

Do18 stycznia zebraliśmy 21,138 kg zużytych baterii.