bal karnawałowy

" ...Jest Karnawał, w Karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara - strojów pięknych co niemiara.
Niech się bawią, duzi, mali zgromadzeni na tej sali. "

Aby tradycji stało się zadość w dniu 05.03.2011 już po raz piąty w Zespole Szkół w Celestynowie odbył się Bal Karnawałowy.

Głównymi organizatorami balu byli Rada Rodziców oraz działająca na rzecz szkoły Fundacja Nauka - Sport - Rekreacja. Wielu rodziców aktywnie włączyło się w przygotowanie tegorocznej imprezy.

Frekwencja dopisała, ok. godz. 20.00 przybyły 83 pary oczekujących na dobrą zabawę. Goście się nie zawiedli. Impreza była szampańska. Wszyscy bawili się świetnie do białego rana.

Już po raz trzeci do tańca przygrywał czadowy zespół "Luzik - Czadzik". Można było usłyszeć stare i nowe, a przede wszystkim lubiane przeboje, często w nowych aranżacjach. Zespół dodatkowo oferował wizualizację wykonywanych utworów, zachęcając uczestników balu do wspólnego śpiewania.

W czasie przerw delektowano się wyśmienitym poczęstunkiem przy suto zastawionych stołach. Wszystkie pyszne dania były przygotowane przez rodziców naszych dzieci. Można było skosztować domowych potraw i bardzo smacznych wypieków.

Dzięki bardzo dużemu i bezinteresownemu zaangażowaniu rodziców i nauczycieli udało się przygotować tę wspaniałą imprezę.

Dochód z balu został przekazany na konto Rady Rodziców i zostanie wykorzystany na potrzeby szkoły i uczniów min. na nagrody dla dzieci na koniec roku szkolnego.

Serdeczne dziękujemy rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację balu tj.: szczególne podziękowania należą się Państwu Hannie i Sylwestrowi Skolmowskim oraz Pani Renacie Adamczyk, Pani Agnieszce Gruszkowskiej, Pani Agnieszce Iwasiewicz, Pani Barbarze Kloch, Pani Dorocie Kociszewskiej, Pani Urszuli Krzymińskiej - Mielcuch, Pani Ewie Melaniuk, Pani Bożenie Przybysz, Pani Bożenie Szopie, Pani Małgorzacie Sęk, Panu Mirosławowi Sztabnik (rodzic absolwentów szkoły), Pani Małgorzacie Wawer, Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu i Panu Dariuszowi Wesołowskiemu - liderowi zespołu "Luzik - Czadzik" oraz pozostałym członkom zespołu.

Serdecznie dziękujemy także nauczycielom i pracownikom szkoły za pomoc w organizacji balu: Panu Zbigniewowi Bąk, Pani Małgorzacie Bojanowskiej, Pani Kamili Kościanek, Pani Małgorzacie Koślak, Pani Edycie Krzemińskiej, Pani Magdalenie Kubickiej, Pani Agnieszce Marczak, Pani Hannie Masnej, Pani Teresie Matosek, Pani Monice Rzążewskiej, Panu Krzysztofowi Rzążewski oraz Pani Marzenie Zgutce.

Organizację balu wsparli także lokalni przedsiębiorcy i sponsorzy.

Gorące podziękowania składamy:

- Pani Prezes Dorocie Wielgołaskiej - GS w Celestynowie,

- Pani Małgorzacie Bąk i Panu Jackowi Świecakowi - Sklep "Grosik",

- Panu Dariuszowi Kozłowskiemu - Delikatesy "Bzyk",

- Państwu Elżbiecie i Witoldowi Matosekom - Sklep "U Matosków",

- Pani Janinie Skrzypiec - Nowak Dyrektor SP w Celestynowie,

- Państwu Elżbiecie i Arturowi Jaworskim - Sklep artykułów przemysłowych,

- Państwu Ewelinie i Krzysztof Rosłańcom - Sklep spożywczo - warzywny.

Możemy być dumni, że wśród nas są ludzie o tak wspaniałych i gorących sercach. Dzięki Państwa ofiarności możemy wspierać uczniów, rozwijać ich talenty i możliwości. Wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w balu oraz pomagali przy jego organizowaniu, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Katarzyna Łagoda