Patronat nad pomnikiem - " Katyń 1940 "

W roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum im. Por. J. Czumy w Celestynowie będzie sprawowało patronat nad pomnikiem " Katyń 1940 " .

10 listopada 2010 roku pani dyrektor Dorota Stańczak odebrała akt patronacki opieki nad pomnikiem. Zadaniem szkoły patronackiej - jej uczniów i nauczycieli, jest troska o otoczenie pomnika, organizowanie uroczystości rocznicowych we wrześniu i w kwietniu oraz prowadzenie działań edukacyjnych w związku z tematem " Golgota Wschodu " .

Pomnik " Katyń 1940 " - ku czci mieszkańców powiatu otwockiego zamordowanych w Katyniu podczas II wojny światowej odsłonięto w Otwocku 7 września 2010. ( przy kościele palotynów, ul. Żeromskiego). Pomnik powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia - Klub Twórczego Myślenia, Międzyszkolnego Powiatowego Komitetu Promocji Przedsięwzięć Edukacyjnych oraz Inicjatywie Obywatelskiej " Prawda - Pamięć - Przebaczenie " . Organizacje te prowadziły od 2002 roku szereg działań związanych z propagowaniem prawdy i informacji o " Golgocie Wschodu " . Zaproponowany w 2010 roku patronat szkół powiatu otwockiego nad pomnikiem " Katyń 1940 " jest ważną inicjatywą przekazującą dzieło pamięci o wydarzeniach II wojny światowej w ręce młodego pokolenia Polaków.

Gimnazjum im. por. J. Czumy w Celestynowie uczestniczyło w następujących działaniach:

- 2005 - wyjazd młodzieży powiatu otwockiego do Katynia - złożenie hołdu polskim oficerom pomordowanym w Katyniu - Gimnazjum reprezentowała delegacja uczniów

- 2005 - Sztandar szkoły udekorowany został " Gwoździem katyńskim "

- 2008 - przeprowadzenie kwesty i przekazanie zebranych środków na rzecz budowy pomnika

- 2008/2009 - udział uczniów w konkursie recytatorskim poezji katyńskiej " A prawda nie dała się zgładzić " . Uczennica Anna Zadrożna zdobyła w tym konkursie wyróżnienie.

- udział delegacji szkoły z pocztem sztandarowym w uroczystościach w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku