zestaw podręczników rok szkolny 2016/2017

dokumenty w formacie word - zestaw podręczników do samodzielnego zakupu

dokumenty w formacie pdf - zestaw podręczników do samodzielnego zakupu

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów klas I i II zakupuje szkoła.
Powyżej wykaz podręczników i ćwiczeń, które kupują uczniowie we własnym zakresie.