zestaw podręczników do samodzielnego zakupu na rok szkolny 2017/2018

dokumenty w formacie pdf - zestaw podręczników do samodzielnego zakupu

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów klas II i III zakupuje szkoła.
Powyżej wykaz podręczników i ćwiczeń, które kupują uczniowie we własnym zakresie.