Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie - Oddziały Gimnazjalne - Kadra

dyrekcja

dyrektor
Kędziorek Anna
z-ca dyrektora
Kuczyńska Marzena
z-ca dyrektora
Grzelczak Katarzyna

grono nauczycielskie - oddziały gimnazjalne

jęz. polski
Halina Kwiatkowska
Ewa Olszewska
Grażyna Wiałow
jęz. angielski
Sylwia Kościkiewicz - Gryc
Małgorzata Żochowska
Agnieszka Winiarska
Anna Kryszkowska
Mirosława Kurdej
jęz. niemiecki
Katarzyna Łagoda
Marta Łukasik
matematyka
Marzena Kuczyńska
Renata Brożek
Teresa Matosek
Danuta Potiopa
fizyka
Krzysztof Rzążewski
biologia
Magdalena Kubicka
Sylwia Kościkiewicz-Gryc
chemia
Dorota Stańczak
Sylwia Kościkiewicz-Gryc
Krzysztof Rzążewski
historia
Iwona Skóra
wiedza o społeczeństwie
Agata Masna - Jastrzębska
geografia
Sławomir Siwiński
informatyka
Danuta Wojciechowska
Renata Brożek
plastyka, zajęcia artystyczne
Anna Rodziewicz - Maszlanka
muzyka, zajęcia artystyczne
Kamila Kościanek
wychowanie fizyczne
Adam Dydek
Hanna Masna
Piotr Okoński
Anna Struska - Gątkowska
Mariusz Krzeszowski
technika
Hanna Masna
edukacja dla bezpieczeństwa
Barbara Dąbrowska
religia
Agata Masna - Jastrzębska
Agnieszka Cichecka
etyka
Agata Masna - Jastrzębska
Agnieszka Cichecka
świetlica
pedagog
Agnieszka Cichecka
biblioteka
Anna Domańska-Cieślak

administracja

sekretarz szkoły
Marzena Zgutka
specjalista ds. kadrowo - administracyjnych
Edyta Krzemińska