miniprzewodnik

MINI PRZEWODNIK "Celestynowski Szlak Polskiego Państwa Podziemnego"

Przedsięwzięcie pn. "Celestynowski Szlak Polskiego Państwa Podziemnego" zrealizowała Fundacja "Nauka - Sport - Rekreacja" w ramach realizacji zadania publicznego: "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", przy współfinansowaniu Gminy Celestynów i Rady Rodziców ZS w Celestynowie.

Przy realizacji zadania Fundacja współpracowała z Nadleśnictwem Celestynów, Celestynowskim Towarzystwem Kulturalnym oraz Parafią pw. WNMP w Celestynowie.