Plan zajęć wspomagających, rozwijających dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 w II semestrze

szczegółowy rozkład zajęć w załączniku