Plan zajęć wspomagających, rozwijających dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym