Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych nasza szkoła może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami egzaminu gimnazjalnego.
Z każdego zakresu egzaminu gimnazjalnego wynik szkoły jest wyższy od średniej kraju, województwa mazowieckiego i powiatu otwockiego.
Wyniki z zakresu j. polski, historia i WOS, matematyka, oraz przedmioty przyrodnicze mieszczą się w staninie bardzo wysokim; Wynik z j. angielskiego na poziomie podstawowym - w staninie wysokim.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 r.

Uczniowie naszej szkoły uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego.
W części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej wyniki są wyższe od średniej powiatu, województwa i kraju z każdego zakresu egzaminu.
Z j. angielskiego na poziomie podstawowym wynik jest wyższy od średniej kraju i niższy od średniej województwa i powiatu. Słabiej wypadł j. angielski na poziomie rozszerzonym.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - czerwiec 2014 r.

W dniu 18 czerwca 2014 ogłoszone zostały wyniki egzaminu gimnazjalnego. Egzamin składał się z trzech części a każda część z dwóch zakresów.

Podobnie jak w ubiegłym roku średnie wyniki uczniów naszej szkoły są wyższe od średniej kraju województwa i powiatu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.

Z j. angielskiego w zakresie podstawowym wynik jest zbliżony do średniej kraju (o 0,2 punktu procentowego wyższy), nieco niższy od średniej województwa i średniej powiatu. Średni wynik szkoły z zakresu rozszerzonego jest niższy od średniej kraju, województwa i powiatu. Szczegółowe informacje dotyczące wyników można odczytać z wykresów.

wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013

W części humanistycznej wynik szkoły z obu zakresów jest wyższy od średniej kraju województwa i powiatu. Według skali staninowej wyniki egzaminu z części humanistycznej w obu zakresach mieszczą się w staninie wysokim.

W części matematyczno-przyrodniczej wynik szkoły jest wyższy od średniej kraju, województwa i powiatu (w zakresie matematyka wynik jest wyższy od średniej powiatu o ponad 10 punktów procentowych) i mieszczą się w staninie bardzo wysokim.

sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2010

Podczas egzaminu uczniowie naszej szkoły uzyskali wyższe średnie niż uczniowie w kraju, województwie czy też powiecie.

W 2010 roku egzamin gimnazjalny przeprowadzono w dniach 27-29 kwietnia. Przystąpiło do niego 124 uczniów, z którego wszyscy pisali arkusz standardowy. Za każdą z trzech części egzaminu gimnazjalnego uczeń mógł uzyskać maksymalnie po 50 punktów. Podczas egzaminu uczniowie naszej szkoły uzyskali wyższe średnie niż uczniowie w kraju, województwie czy też powiecie.

Gimnazjum już od kilku lat utrzymuje z części matematyczno - przyrodniczej i humanistycznej w skali staninowej poziom wysoki w tym roku przesunęło się do stanina bardzo wysokiego.