OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI FUNDACJI

Likwidator Fundacji "Nauka-Sport-Rekreacja" w likwidacji informuje, iż uchwałą nr 1/2017-2018 z dnia 29.10.2018 r. podjęto decyzję o zakończeniu procedury likwidacji Fundacji.
Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego został przekazany do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydz. Gospodarczy KRS.

W związku z powyższym Fundacja zakończyła działalność z dniem 29.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDACJI

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDACJI "Nauka-Sport-Rekreacja"
w Celestynowie ul. Św. Kazimierza 55 numer KRS:0000254028
wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności

Likwidator Fundacji "Nauka-Sport-Rekreacja" ogłasza, że w dniu 20.06.2017 r. Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie postawienia Fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązania.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe w dniu 19.10.2017 r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o następującej treści: "Fundacja "Nauka-Sport-Rekreacja" w Likwidacji".

Likwidację fundacji prowadzi Zarząd Fundacji.

Jednocześnie wzywa się wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: Fundacja "Nauka - Sport - Rekreacja" ul. Św. Kazimierza 55, 05-430 Celestynów.

76 rocznica utworzenia polskiego Państwa Podziemnego

Dnia 28.09.2015 r. w Kościele pw NMP w Celestynowie odbyły się uroczystości związane z 76 rocznicą utworzenia polskiego Państwa Podziemnego oraz otwarciem "Celestynowskiego Szlaku Państwa Podziemnego". Organizatorem uroczystości była Fundacja "Nauka-Sport-Rekreacja" wraz z Zespołem Szkół w Celestynowie. Na uroczystości przybyli: p. Witold Kwiatkowski Wójt Gminy Celestynów, p. Wiktor Piasecki - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,


czytaj więcej

BIOFEEDBACKTerapia EEG Biofeedback ma szerokie zastosowanie, zarówno u Dzieci jak i Dorosłych. Stosuje się ją jako metodę leczenia konkretnych zaburzeń i deficytów, jak również trening dla osób zdrowych pragnących podnieść efektywność pracy swojego mózgu i jakość życia.

W NASZEJ SZKOLE TRENINGI EEG BIOFEEDBACK PROWADZONE BĘDĄ OD WRZEŚNIA 2013 ROKU.

OSOBY CHĘTNE PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO P. MAŁGORZATY BOJANOWSKIEJ

PROJEKT INTEGRACYJNY - zajęcia sportowe

Fundacja " Nauka - Sport - Rekreacja "
Zaprasza na zajęcia sportowe - koszykówka - w ramach projektu
" Razem-bądźmy aktywni "

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM SPOTKAŃ - GRUDZIEŃ 2010

02.12.2010 - 17.30-19.30

09.12.2010 - 17.30-19.30

10.12.2010 - 18.00-20.00

16.12.2010 - 18.30-19.30

17.12.2010 - 19.00-20.00

Za udział w projekcie mieszkańcy gminy Celestynów nie ponoszą żadnych kosztów. Warunkiem uczestnictwa w powyższych przedsięwzięciach jest zgłoszenie się do projektu i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

INFORMACJA I ZAPISY

Fundacja " Nauka-Sport-Rekreacja "

Ul. Św. Kazimierza 55

Tel. 518115177

fundacja.nsr@wp.pl

PROJEKT INTEGRACYJNY - zajęcia sportowe

Fundacja "Nauka - Sport - Rekreacja"
Zaprasza na zajęcia sportowe - koszykówka - w ramach projektu
" Razem-bądźmy aktywni "

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM SPOTKAŃ - LISTOPAD 2010

10.11.2010 - 18.30-19.30

12.11.2010 - 18.30-19.30

18.11.2010 - 18.00-20.00

25.11.2010 - 18.00-20.00

29.11.2010 - 19.00-20.00

30.11.2010 - 18.30-19.30

Za udział w projekcie mieszkańcy gminy Celestynów nie ponoszą żadnych kosztów. Warunkiem uczestnictwa w powyższych przedsięwzięciach jest zgłoszenie się do projektu i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

INFORMACJA I ZAPISY

Fundacja "Nauka-Sport-Rekreacja"

Ul. Św. Kazimierza 55

Tel. 518115177

fundacja.nsr@wp.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 04.11.2010 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zamawiający:

 

 

 

Fundacja " Nauka-Sport-Rekreacja "

ul. Św. Kazimierza 55,
05-430 Celestynów

NIP 532-191-01-22, REGON 140506923

www.zscelestynow.pl/fundacja.html

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dn. 04.11.2010 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzedaży urządzeń wymienionych poniżej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu " Razem - bądźmy aktywni " , współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przenośny komputer - laptop, producent DELL

minimalne parametry:

- procesor Intel Core

- pamięć operacyjna 4.0 GB

- typ pamięci DDR3 1333 Mhz

- napęd optyczny: napęd DVD+/-RW

- dysk twardy - pojemność: 320 GB

- karta graficzna zintegrowana

- karta sieciowa, bluetooth, wbudowany czytnik kart pamięci

- 4 porty USB

- system operacyjny Microsoft Windows 7

2.

Oprogramowanie MS Office 2007 lub 2010 dla małych firm

3.

Drukarka laserowa kolorowa

- wydruk dwustronny

- szybkość druku w kolorze: minimum 12 str/min

- szybkość druku w czerni; minimum 20 str/min

- rozdzielczość min. 600x600 dpi

- proszę o podanie kosztów eksploatacji

 

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto, należny podatek VAT i cenę brutto. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Oferty proszę przesyłać na adres fundacja.nsr@wp.pl

Termin składania ofert 10-11-2010

 

 

Kryteria wyboru oferty:

 

cena 50%

parametry 50%

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela

Małgorzata Bojanowska
Telefon: 501472402, 518115177
E-mail: fundacja.nsr@wp.pl

 

Zamieszczamy poniżej formularz ofertowy