ZAPROSZENIE

Fundacja " Nauka - Sport - Rekreacja " zaprasza Absolwentów Zespołu Szkół w Celestynowie
do dołączenia do Klubu Absolwenta, który powstał w październiku 2010 roku.
Zadaniem Klubu będzie podejmowanie działań na rzecz integracji lokalnej, inspirowanie do aktywnego wypoczynku, zachęcanie do włączania się w lokalne przedsięwzięcia.


Informacje i zapisy

Agata Masna-Jastrzębska
agata_jastrzebska@wp.pl
Tel. 695441959