sekretariat

funkcje sekretariatu

  • dokonać wpłatę na Radę Rodziców (lub na konto: BS O/Celestynów nr. konta 70800100052002001042450001)
  • rodzice uczniów posiadających zwolnienie od lekarza (np. 6 m-cy, 1 rok) z zajęć wychowania-fizycznego proszeni są dostarczenie podania skierowanego do Dyrektora Szkoły, potwierdzającego w/w zwolnienie
  • złożyć podanie w sprawie przeniesienia ucznia: z klasy do klasy, do innej szkoły
  • zgłaszać nieobecność uczniów telefonicznie/e-mailem
  • zapoznać się z listą podręczników obowiązujących w szkole
  • pobrać wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia

kontakt

Marzena Zgutka
sekretariat
sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
tel. (022) 789 70 10
fax. (022) 789 70 34
e-mail: zscelestynow@gmail.com